Hội thảo TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Con thuyền nâng tầm doanh nghiệp

09:28 07/31/2018

I. Thông tin tổ chức:
Thời gian: 8h30 - 18h30 ngày 11/08/2018
Tại thành phố HỒ CHÍ MINH

II. Nội dung:
Buổi sáng:
1. Xây Dựng Cấu Trúc Vốn Doanh Nghiệp
- Xác định vốn đầu tư dài hạn, vốn lưu động thường xuyên, vốn lưu động, vốn lưu động thời vụ.
- Nắm được cơ cấu nguồn vốn giúp chủ doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tối ưu cho doanh nghiệp của mình.
2. Đọc Hiểu, Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
- Quản trị tài chính dựa trên các chỉ số, chỉ tiêu tài chính
- Quản trị tài chính thông qua dòng tiền
- Đánh giá sức khỏe, tiềm năng phát triển của doanh nghiệp

Buổi chiều:
3. Xây Dựng Kế Hoạch, Chiến Lược Tài Chính
- Chiến lược Tổng vốn, Thoái Vốn, IPO
- Hoạch định chiến lược tài chính trong ngắn, trung, dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp
- Lập kế hoạch tài chính 
- Lập ngân sách tiền mặt tránh tình trạng: Mất cân đối nguồn vốn, chậm lương nhân viên, chậm thanh toán nhà cung cấp
4. Huy Động Vốn Từ Ngân Hàng, Quỹ Đầu Tư
- Nắm được các giai đoạn phát triển của một doanh nghiệp
- Ở giai đoạn nào thì huy động vốn ở đâu: Vốn chủ sở hữu, ngân hàng, quỹ đầu tư, IPO,…
- Giải pháp huy động vốn từ các định chế tài chính: Ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty tài chính

Thầy Nguyễn Kim Hùng - chuyên gia tái cấu trúc doanh nghiệp hàng đầu hiện nay

 

III. Dành cho những doanh nghiệp đang gặp vấn đề:
► Doanh nghiệp của bạn phát triển quá nhanh, không kiểm soát được tài chính.
► Cơ cấu vốn không hợp lý:
- Không phân rõ vốn cố đinh, vốn lưu động
- Lấy vốn ngắn nuôi vốn dài
- Không lập ngân sách tiền mặt
- Chậm lương nhân viên
- Chậm tiền thuê đất
► Chu kỳ kinh doanh kéo dài
- Không kiểm soát được vòng quay hàng tồn kho, ngày lưu kho
- Không kiểm soát kỳ thu tiền bình quân (bị chiếm dụng mà không thu hồi được nguồn tiền)

► Chưa lập kế hoạch tài chính ngắn, trung, dài
- Có cơ hội kinh doanh nhưng không chuẩn bị vốn từ trước
- Bộ phận tài chính - kế toán không chủ động trong vấn đề nguồn vốn
- Không có khả năng thanh toán khi đến hạn

==> Doanh nghiệp KHÔNG PHÁT TRIỂN ĐƯỢC, MẤT CƠ CẤU VỐN.

IV. Chuyên gia tại hội thảo

V. Chương trình phù hợp với
► Chủ doanh nghiệp/CFO/kế toán trưởng
► Doanh nghiệp hoạt động trên 5 năm mức doanh thu >30 tỷ 1 năm
► Doanh nghiệp đang phát triển tốt, cần cơ cấu tài chính để phát triển bùng nổ và bền vững.
► Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, vốn

Bình luận