HỌC VIÊN TRAO ĐỔI CÁC VẤN ĐỀ HÓC BÚA CỦA DOANH NGHIỆP ĐỂ TÌM RA GIẢI PHÁP THÁO GỠ CÙNG THẦY NGUYỄN KIM HÙNG

09:22 08/02/2018

Bài tập sao khó quá thầy ơi ...

Học viên trao đổi với thầy Nguyễn Kim Hùng

Cùng nhau tìm cách tháo gỡ các khó khăn của doanh nghiệp mình, xin tư vấn từ thầy Nguyễn Kim Hùng, thay đổi mọi tư duy từ trước đến nay, chỉ có trong khóa huấn luyện Chìa khóa tài chính doanh nghiệp

Cùng nhau tháo gỡ các khó khăn

Trong giờ học

Bình luận