Tài liệu

hd TRUY TIM NHAN BIET sp theu 3

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HƯỚNG DẪN TRUY TÌM NHẬN

BIẾT SẢM PHẨM 

Sample#: Sản phẩm thêu

Điều khoản: 7.5.3

I.

MỤC ĐÍCH:

-

Tìm kiếm sản phẩm, trong trường hợp sản phẩm bị mất, hoặc các sản phẩm bị

lẫn vào nhau, dễ dàng tìm ra vị trí để sản phẩm.

-

Đảm bảo CBCNV Công ty hiểu rõ toàn bộ các công đoạn tạo thêm thêm giá trị

của sản phẩm thêu.

II.

PHẠM VI:

Áp dụng cho các sản phẩm thêu do Công ty sản xuất.

III.

NỘI DUNG:

Quá trình

Nhận biết

Trạng thái

Truy tìm

Nhận phụ 

liệu, bán 

thành phẩm

Xác định tên mã hàng, 

theo từng #PO gồm 

bảng màu nguyên liệu,

so sánh màu sắc, mặt 

vải, bao bì, tem             

Phụ liệu, bán thành 

phẩm đạt chuyển qua 

khu vực sản xuất kèm 

theo tem, phiếu giao 

nhận, chưa đạt dán băng

keo, để riêng trả lại nơi 

giao 

Dựa vào tem, sổ nhận bán

thành   phẩm,   phụ   liệu,

phiếu xuất kho

Bán thành 

Xác định theo tác 

Hàng đạt chuyển qua 

Sổ giao nhậ, tem của từng

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

phẩm chưa 

thêu

nghiệp thêu, chất liệu 

vải, màu, 

khu vực chờ sản xuất có 

ghi tem theo từng bó 

theo mã, số lượng, bàn , 

màu.

bó của cụ thể: ghi rõ mã 

hàng, màu, size….

Bán thành 

phẩm sau khi

thêu

Đã thể hiện hình thêu 

trên bán thành phẩm, 

theo nội dung tác 

nghiệp

Được cột trả lại nguyên 

vị trí ban đầu, số đánh 

thứ tự trong bó, tem, có 

đầy đủ số lượng.

Sổ giao nhận thêu sau khi

được KCS thêu kiểm tra 

và phân loại theo tên 

từng mà hàng riêng biệt, 

tem.

Bán thành 

phẩm hư, lỗi

Khi thêu bị gãy kim, 

rách vải, văng dầu lên 

vải, vải bị lỗi sợi, cắt 

không đúng rập, nội 

dung phiếu kiểm

Được loại ra trước khi 

giao hàng.

Số lượng BTP hư, lỗi 

được giao nhận và đem 

đi thay thế bàng những 

BTP đạt yêu cầu, phiếu 

kiểm hàng, Phiếu NCR.

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
679
1 tài liệu
0
719
5 tài liệu
0
2423
4 tài liệu
0
2135
3 tài liệu
0
2308
6 tài liệu
0
3519
3 tài liệu
0
1490
3 tài liệu
0
1738
4 tài liệu
0
2059
4 tài liệu
0
1983
1 tài liệu
0
629
4 tài liệu
0
2637
1 tài liệu
0
751
2 tài liệu
0
995
2 tài liệu
0
1041
2 tài liệu
0
1019
6 tài liệu
0
2653
3 tài liệu
0
1485
2 tài liệu
0
1073
9 tài liệu
0
3885

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
679
21/12/2018
1 tài liệu
0
719
21/12/2018
5 tài liệu
0
2423
22/12/2018
4 tài liệu
0
2135
22/12/2018
3 tài liệu
0
2308
22/12/2018
6 tài liệu
0
3519
22/12/2018
3 tài liệu
0
1490
22/12/2018
1 tài liệu
0
675
22/12/2018
3 tài liệu
0
1738
22/12/2018
3 tài liệu
0
1400
22/12/2018
1 tài liệu
0
686
21/12/2018
4 tài liệu
0
2059
22/12/2018
4 tài liệu
0
1983
22/12/2018
1 tài liệu
0
629
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
22/12/2018
4 tài liệu
0
2637
22/12/2018
1 tài liệu
0
751
22/12/2018
2 tài liệu
0
995
22/12/2018
2 tài liệu
0
1041
21/12/2018
4 tài liệu
0
1832
21/12/2018
2 tài liệu
0
1019
21/12/2018
6 tài liệu
0
2653
21/12/2018
3 tài liệu
0
1485
21/12/2018
2 tài liệu
0
1073
21/12/2018
9 tài liệu
0
3885
21/12/2018
2 tài liệu
0
987