Tài liệu

hd TRUY TIM NHAN BIET sp theu 3

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HƯỚNG DẪN TRUY TÌM NHẬN

BIẾT SẢM PHẨM 

Sample#: Sản phẩm thêu

Điều khoản: 7.5.3

I.

MỤC ĐÍCH:

-

Tìm kiếm sản phẩm, trong trường hợp sản phẩm bị mất, hoặc các sản phẩm bị

lẫn vào nhau, dễ dàng tìm ra vị trí để sản phẩm.

-

Đảm bảo CBCNV Công ty hiểu rõ toàn bộ các công đoạn tạo thêm thêm giá trị

của sản phẩm thêu.

II.

PHẠM VI:

Áp dụng cho các sản phẩm thêu do Công ty sản xuất.

III.

NỘI DUNG:

Quá trình

Nhận biết

Trạng thái

Truy tìm

Nhận phụ 

liệu, bán 

thành phẩm

Xác định tên mã hàng, 

theo từng #PO gồm 

bảng màu nguyên liệu,

so sánh màu sắc, mặt 

vải, bao bì, tem             

Phụ liệu, bán thành 

phẩm đạt chuyển qua 

khu vực sản xuất kèm 

theo tem, phiếu giao 

nhận, chưa đạt dán băng

keo, để riêng trả lại nơi 

giao 

Dựa vào tem, sổ nhận bán

thành   phẩm,   phụ   liệu,

phiếu xuất kho

Bán thành 

Xác định theo tác 

Hàng đạt chuyển qua 

Sổ giao nhậ, tem của từng

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

phẩm chưa 

thêu

nghiệp thêu, chất liệu 

vải, màu, 

khu vực chờ sản xuất có 

ghi tem theo từng bó 

theo mã, số lượng, bàn , 

màu.

bó của cụ thể: ghi rõ mã 

hàng, màu, size….

Bán thành 

phẩm sau khi

thêu

Đã thể hiện hình thêu 

trên bán thành phẩm, 

theo nội dung tác 

nghiệp

Được cột trả lại nguyên 

vị trí ban đầu, số đánh 

thứ tự trong bó, tem, có 

đầy đủ số lượng.

Sổ giao nhận thêu sau khi

được KCS thêu kiểm tra 

và phân loại theo tên 

từng mà hàng riêng biệt, 

tem.

Bán thành 

phẩm hư, lỗi

Khi thêu bị gãy kim, 

rách vải, văng dầu lên 

vải, vải bị lỗi sợi, cắt 

không đúng rập, nội 

dung phiếu kiểm

Được loại ra trước khi 

giao hàng.

Số lượng BTP hư, lỗi 

được giao nhận và đem 

đi thay thế bàng những 

BTP đạt yêu cầu, phiếu 

kiểm hàng, Phiếu NCR.

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
992
6 tài liệu
0
1767
2 tài liệu
0
706
9 tài liệu
0
2607
2 tài liệu
0
675
5 tài liệu
0
1636
1 tài liệu
0
509
4 tài liệu
0
1493
3 tài liệu
0
1508
3 tài liệu
0
1034
6 tài liệu
0
2359
1 tài liệu
0
454
3 tài liệu
0
1190
4 tài liệu
0
1913
1 tài liệu
0
489
2 tài liệu
0
668
2 tài liệu
0
679
1 tài liệu
0
435
4 tài liệu
0
1369
4 tài liệu
0
1425

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
992
21/12/2018
6 tài liệu
0
1767
21/12/2018
2 tài liệu
0
706
21/12/2018
9 tài liệu
0
2607
21/12/2018
2 tài liệu
0
647
21/12/2018
2 tài liệu
0
675
21/12/2018
4 tài liệu
0
1206
21/12/2018
5 tài liệu
0
1636
21/12/2018
1 tài liệu
0
509
22/12/2018
4 tài liệu
0
1493
22/12/2018
3 tài liệu
0
1508
22/12/2018
3 tài liệu
0
1034
22/12/2018
6 tài liệu
0
2359
21/12/2018
1 tài liệu
0
454
22/12/2018
1 tài liệu
0
457
22/12/2018
3 tài liệu
0
1190
22/12/2018
4 tài liệu
0
1913
22/12/2018
1 tài liệu
0
444
22/12/2018
1 tài liệu
0
489
22/12/2018
2 tài liệu
0
668
22/12/2018
2 tài liệu
0
679
22/12/2018
1 tài liệu
0
435
22/12/2018
4 tài liệu
0
1369
22/12/2018
1 tài liệu
0
448
22/12/2018
3 tài liệu
0
919
21/12/2018
4 tài liệu
0
1425