Tài liệu

Gmat-B2

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

GMAT TEST

PROBLEM SLOVING

Thời gian: 30 phút

20 câu hỏi

Câu 1: 
John có 10  đôi tất. Nếu anh ta mất 7 chiếc tất
riêng lẻ thì số đôi nhiều nhất mà anh ta còn lại là
bao nhiêu?

(1) 7
(2) 6
(3) 5
(4) 4
(5) 3

Câu 2: 

Năm 1979, khoảng 

3

1

  trong số 37,3 triệu hành

khách du lịch bằng máy bay đến Mỹ hoặc từ Mỹ
đi từ sân bay Kenedy. Nếu số lượng hành khách

đi hoặc  đến sân bay Miami bằng  

2

1

  số lượng

hành khách đi hoặc đến sân bay Kenedy và gấp
4 lần lượng hành khách ở sân bay Logan thì có
bao nhiêu triệu hành khách đi hoặc đến sân bay
Logan trong năm đó?

(1) 18.6
(2) 9.3
(3) 6.2
(4) 3.1
(5) 1.6

Câu 3: 
Khi chia số nguyên n cho 17, ta được kết quả là
x và số dư là 5. Khi chia n cho 23, ta được kết
quả là y và số dư là 14. Hỏi đẳng thức nào dưới
đây là đúng?

(1) 23x + 17y = 19

(2) 17x - 23y = 9
(3) 17x + 23y = 19
(4) 14x + 5y = 6
(5) 5x - 14y = -6

Câu 4: 
Một ống thẳng có chiều dài một yard được đánh
dấu tại các điểm chia ống ra thành các phần một
phần tư và một phần ba. Nếu ống được cắt thành
các  đoạn   nhỏ   tại   các  điểm  đã  đánh   dấu,   hỏi
trường hợp nào dưới đây liệt kê được tất cả các
chiều dài khác nhau của các đoạn được cắt, tính
theo yard?

(1) 

6

1

 và 

4

1

(2) 

4

1

 và 

3

1

(3) 

6

1

4

1

 và 

3

1

(4) 

12

1

6

1

 và 

4

1

(5) 

12

1

6

1

 và 

3

1

Câu 5: 
Biết k và w là các số  đo của hình chữ nhật có
diện tích là 42, và biết k và w là các số nguyên
thoả mãn k>w, tìm số các giá trị có thể có của
k?

(1) Hai
(2) Ba
(3) Bốn
(4) Năm
(5) Sáu

Gmat Test – B2

1

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Câu 6: 
Trên trục số, nếu r<s, p nằm chính giữa r và s, t

nằm chính giữa p và s thì 

)

(

)

(

r

t

t

s

 =

(1) 

4

1

(2) 

3

1

(3) 

3

4

(4) 3
(5) 4

Câu 7: 
Trung bình của 6, 8 và 10 bằng trung bình của
7, 9, và

(1) 5
(2) 7
(3) 8
(4) 9
(5) 11

Câu 8: 

Trong thành phố nhỏ K,  

5

1

  các ngôi nhà  được

trang bị vô tuyến cáp. Biết 

10

1

 của các ngôi nhà,

trong  đó  có cả  

3

1

  những nhà  được trang bị vô

tuyến cáp, được trang bị đầu máy video, hỏi tỷ
lệ các ngôi nhà không  được trang bị vô tuyến
cáp và đầu máy video là bao nhiêu?

(1) 

30

23

(2) 

15

11

(3) 

10

7

(4) 

6

1

(5) 

15

2

Câu 9: 
Số cổ phiếu Kathy mua gấp 4 lần số cổ phiếu
Carl mua, số cổ phiếu Carl mua gấp 3 lần số cổ
phiếu Tom mua. Hỏi số nào dưới đây là tỷ lệ số
cổ phiếu mà Kathy mua so với số cổ phiếu mà
Tom mua?   

(1) 

4

3

(2) 

3

4

(3) 

1

3

(4) 

1

4

(5) 

1

12

Câu 10: 
Biết n là số nguyên dương, khi đó n(n + 1)(n +
2) là

(1) chẵn chỉ khi n là chẵn
(2) chẵn chỉ khi n là lẻ
(3) lẻ với mọi n là lẻ
(4) chia hết cho 3 chỉ khi n là lẻ
(5) chia hết cho 4 với mọi n là chẵn

Câu 11: 
Có 36.000 phiên bản bìa cứng của một cuốn tiểu
thuyết  được bán trước khi phiên bản bìa mềm
được xuất bản. Từ lúc phiên bản bìa mềm  đầu
tiên  được bán cho tới phiên bản cuối cùng của
cuốn tiểu thuyết  được bán hết thì số lượng bản
bìa cứng hay 9 lần số lượng bản bìa mềm  đã

Gmat Test – B2

2

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

được bán. Nếu tổng số 441.000 phiên bản được
bán hết thì có bao nhiêu bản bìa mềm được bán?

(1) 45.000
(2) 360.000
(3) 364.000
(4) 392.000
(5) 396.000

Câu 12: 
Thời gian 3 thư ký phải làm trong một dự án đặc
biệt là theo tỷ lệ 1:2:5. Biết rằng tổng thời gian
3 người làm là 112 giờ, hỏi người thư ký có thời
gian làm việc dài nhất đã làm bao nhiêu giờ cho
dự án ?

(1) 80
(2) 70
(3) 56
(4) 16
(5) 14

Câu 13: 
Biết   một   máy   photocopy   phô   tô  được   2   bản

copy trong 

3

1

 giây, hỏi với tốc độ như vậy, máy

sẽ   phô   tô  được   bao   nhiêu   bản   trong   vòng   4
phút?

(1) 360
(2) 480
(3) 576
(4) 720
(5) 1.440

Câu 14: 
30% của thành viên của một câu lạc bộ bơi  đã
thi qua kì thi cứu sinh. Trong số những người
không đỗ, 12 người đã tham gia khoá học chuẩn
bị và 30 người không tham gia khoá học này.
Hỏi có bao nhiêu người trong câu lạc bộ bơi
này?

(1) 60
(2) 80

(3) 100
(4) 120
(5) 140

Câu 15: 
Số tiền hoa hồng của người bán hàng A trong
mỗi tuần là $360 cộng thêm 6% trong phần bán
trên $1.000 trong tuần  đó. Tiền hoa hồng của
người bán hàng B là 8% trong tổng số tiền bán
hàng của B trong tuần. Vậy tổng số tiền bán
hàng của c hai người là bao nhiêu khi cả A và B
có cùng số tiền hoa hồng?

(1) $21.000
(2) $18.000
(3) $15.000
(4) $4.500
(5) $4.000

Câu 16: 
Dan và Karen sống cách nhau 10 dặm và gặp
nhau ở một quán cà phê ở hướng bắc nhà Dan
và hướng đông nhà Karen. Nếu quán cà phê gần
nhà Dan hơn nhà Karen 2 dặm thì từ nhà Karen
tới quán cà phê bao nhiêu dặm?

(1) 6
(2) 7
(3) 8
(4) 9
(5) 10

Câu 17: 
Trong đất nước X, nếu khách du lịch mang hàng
hoá vào với tổng giá trị là 500$ hoặc ít hơn thì
sẽ không phải chịu thuế, nhưng nếu mang hàng
hoá vào trên 500$ thì khách du lịch sẽ phải trả
8% thuế đối với phần giá trị vượt quá 500$. Hỏi
khách du lịch mà mang hàng hoá với tổng giá trị
là 730$ phải trả bao nhiêu tiền thuế? 

(1) $58,40
(2) $40,00
(3) $24,60
(4) $18,40

Gmat Test – B2

3

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
645

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
609
2 tài liệu
0
1230

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
609
23/09/2018
2 tài liệu
0
1230