Tài liệu

Gmat-B2-answer

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

Examination question No 2
Question 1
        (2). True 
Question 2
        (5). True 
Question 3
        (2). True 
Question 4
        (4). True 
Question 5
        (3). True 
Question 6
        (4). True 
Question 7
        (3). True 
Question 8
        (1). True 
Question 9
        (5). True 
Question 10
        (5). True 
Question 11
        (3). True 
Question 12
        (2). True 
Question 13
        (5). True 
Question 14
        (1). True 
Question 15
        (3). True 
Question 16
        (3). True 
Question 17
        (4). True 
Question 18
        (1). True 
Question 19
        (2). True 
Question 20

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

        (4). True 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
658

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
565
2 tài liệu
0
1163

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
565
23/09/2018
2 tài liệu
0
1163