Tài liệu

Giam thue 6 thang cuoi nam 2012

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Miễn thuế TNCN dưới 9 triệu 6 tháng cuối năm 2012

 (VTC News) – Miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2012 đến hết 31/12/2012 đối với cá nhân có
thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập
cá nhân ở bậc 1.

Nội dung này nằm trong Nghị quyết về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn 
cho tổ chức và cá nhân – vừa được Quốc hội thông qua chiều 21/6/2012 với tỷ lệ 95,79% ĐBQH tán 
thành. 

Theo Nghị quyết này, miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012 đối với
cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu
nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định tại Điêu 22 của Luật thuế thu
nhập cá nhân số 04/2007/QH12 (có thu nhập tính thuế đến 5 triệu, chiếm khoảng 73% số người đang
nộp thuế hiện nay).

Về nội dung này Ủy ban TVQH cho biết, trước đó, nhiều ý kiến của ĐBQH đề nghị miễn thuế TNCN
đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu
thuế TNCN ở bậc 1 trong 6 tháng cuối năm 2012. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, không nên miễn
thuế TNCN ở bậc 1 đối với thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh vì người
có thu nhập tới mức phải nộp thuế TNCN ở bậc 1 không phải là đối tượng khó khăn nhất, cần hỗ
trợ hiện nay. Nếu miễn thuế cho các đối tượng này trong 6 tháng cuối năm 2012 sẽ giảm thu NSNN
từ 1.900 - 2.000 tỷ đồng. Mặt khác, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) luôn ở mức thấp, đồng thời từ tháng
5/2012, mức lương tối thiểu của người lao động đã được điều chỉnh tăng.

Để có thêm căn cứ xem xét, quyết định, UBTVQH đã lấy phiếu xin ý kiến các vị ĐBQH, theo kết quả
kiểm phiếu đã có 306/361 (chiếm 84,76%) ý kiến tán thành việc miễn thuế TNCN ở bậc 1 trong 6
tháng cuối năm 2012; chỉ có 55/361 (chiếm 15,24%) ý kiến không tán thành việc miễn thuế.

Theo đó, Ủy ban TVQH đề nghị, trong bối cảnh hiện nay, nên miễn thuế TNCN ở bậc 1 trong 6 tháng
cuối năm 2012 vì: Thứ nhất, mặc dù mức lương tối thiểu của người lao động đã được điều chỉnh
tăng, song trên thực tế, vẫn còn ở mức rất thấp. Mặt khác, giá cả nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu vẫn
ở mức cao và đời sống của các đối tượng thuộc diện nộp thuế đang gặp nhiều khó khăn. Việc cắt
giảm tối đa chi tiêu đã đẩy nền kinh tế đứng trước tình trạng thiểu phát, sản xuất ngưng trệ. 

Vì vậy, giải pháp miễn thuế TNCN sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát
triển. Cùng với đó, theo ước tính, nếu miễn thuế TNCN đối với thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền
công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 trong 6 tháng cuối năm thì chỉ giảm thu
khoảng 1.900 - 2.000 tỷ đồng, song việc miễn thuế TNCN sẽ tạo động lực kích thích tiêu dùng, qua đó
góp phần tăng thu từ các khoản thuế khác, từ sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn bù đắp số hụt thu. 

Cũng theo Ủy ban TVQH, việc miễn thuế TNCN, bên cạnh việc góp phần giải quyết một phần khó
khăn về kinh tế còn mang ý nghĩa động viên lớn đối với người dân; thể hiện sự quan tâm kịp thời của
Đảng và Nhà nước trong việc cùng góp sức giúp người lao động vượt qua khó khăn.

Một nội dung khác trong Nghị quyết cũng dành được sự đồng thuận của Quốc hội là giảm 30% số
thuế thu nhập DN phải nộp năm 2012 đối với DN nhỏ và vừa, không bao gồm DN nhỏ và vừa kinh
doanh trong lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất

background image

September 18, 2018, page 2 (2)

hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc
biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty; DN sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia
công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình
hạ tầng kinh tế - xã hội.

Theo Ủy ban TVQH, việc đề xuất các DN thuộc diện thụ hưởng chính sách giảm 30% thuế TNDN
được dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá các tiêu chí về doanh thu, thu nhập, tỷ lệ DN phá sản, giải
thể,… của các DN trong thời gian qua. 

Theo đó, khó khăn hiện nay chủ yếu tập trung ở khối DN nhỏ và vừa, DN sử dụng nhiều lao động
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây
dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội,... 

Cũng theo Ủy ban TVQH, nhiều DN hoạt động trong các lĩnh vực khác, kể cả DN nhỏ và vừa trong
lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, xổ số, bất động sản,… mặc dù có gặp khó khăn, song chưa tới mức
cần hỗ trợ cấp bách.

Trong Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua cũng quy định: miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng,
thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà
trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc
trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân, tổ
chức này giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và giá cung ứng
suất ăn ca như cuối năm 2011.

Cũng theo Ủy ban TVQH, một số ý kiến đề nghị giảm 50% thuế GTGT đối với một số hàng hóa thiết
yếu. Ý kiến khác đề nghị giảm 50% thuế GTGT đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ. . Tuy nhiên, Ủy ban
TVQH đề nghị Quốc hội cho phép không bổ sung giải pháp này vào Nghị quyết vì việc giảm thuế
GTGT không đồng nghĩa với việc DN sẽ giảm giá bán hàng hóa do không có cơ chế kiểm soát việc
thực hiện; khó đạt được mục tiêu kích cầu tiêu dùng. Đồng thời, nếu giảm 50% thuế GTGT sẽ gây hụt
thu cho NSNN trong khi chưa có phương án bù đắp khoản hụt thu này.

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1601
1 tài liệu
0
799
1 tài liệu
0
737
2 tài liệu
0
1120
6 tài liệu
0
3114
1 tài liệu
0
758
1 tài liệu
0
761
2 tài liệu
0
1071
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
2303
2 tài liệu
0
1270
3 tài liệu
0
1587
1 tài liệu
0
712
10 tài liệu
0
5008
10 tài liệu
0
5349
10 tài liệu
0
5957
5 tài liệu
0
2919

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1601
18/09/2018
1 tài liệu
0
799
18/09/2018
1 tài liệu
0
737
18/09/2018
2 tài liệu
0
1120
18/09/2018
6 tài liệu
0
3114
18/09/2018
1 tài liệu
0
758
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
2 tài liệu
0
1071
18/09/2018
1 tài liệu
0
774
18/09/2018
4 tài liệu
0
2303
18/09/2018
2 tài liệu
0
1270
18/09/2018
3 tài liệu
0
1587
18/09/2018
1 tài liệu
0
712
18/09/2018
10 tài liệu
0
5008
18/09/2018
10 tài liệu
0
5349
18/09/2018
10 tài liệu
0
5957
18/09/2018
5 tài liệu
0
2919