Tài liệu

Giai quyet van de ( Problem Solving )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                            

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn kỹ năng giải quyết vấn đề 

Problem Solving

Stt

English

VietNamese

1

Provide us with an example of your 

problem-solving ability.

2

What are the essential elements of effective

problem solving?

3

Tell us about a situation in which you were 

required to analyze and solve a complex 
problem.

4

How have you incorporated collaborative 
problem solving in your organization?

5

What are the benefits of collaborative 
problem solving

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5608
4 tài liệu
0
2368
10 tài liệu
0
6441

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5608
23/09/2018
4 tài liệu
0
2368
23/09/2018
10 tài liệu
0
6441