Tài liệu

general-IT-knowledge

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

TEST FOR GENERAL IT KNOWLEDGE

1. Câu nào sau đây là đúng

a. Microsoft là tổ hợp công ty siêu quốc gia mạng máy tính lớn nhất hiện nay
b. Microsoft là bộ chương trình phần mềm lớn nhất hiện nay
c. Không phải rất mạnh trong lĩnh vực CSDL, nhưng Microsoft cũng đã tung

ra thị trường một vài sản phẩm thuộc loại này

d. Microsoft là công ty phần mềm máy tính đã sản xuất ra các phần mềm như

Windows, Word, Excel, Visual Basic, Netscape Navigator...

2. Câu nào sau đây là đúng

a. Virus máy tính có thể lây từ máy tính này qua máy tính khác là do người

sử dụng không cẩn thận để nó lây truyền qua các vật trung gian như đĩa
máy tính, bút, giấy hay thân người.

b. Nếu ta copy một tệp văn bản dạng .txt từ máy tính nhiễm virus sang máy

tính chưa nhiễm thì có thể làm máy thứ hai này bị nhiễm virus

c. Khi ta dùng lệnh DIR để xem nội dung một đĩa mềm đã bị nhiễm virus thì

máy tính đang dùng không thể vì thế mà bị nhiễm lây

d. Nếu ta dùng một đĩa mềm bị nhiễm virus để khởi động máy tính thì chắc

chắn virus sẽ nhiễm vào máy tính này.

3. BIT là

a. Binary Information Tranmission
b. Binary Information Technology
c. Binary Information uniT
d. BInary digiT

4. HTML là ngôn ngữ mà:

a. Tất cả người vào mạng Internet đều phải biết để nói chuyện với nhau
b. Được biết đến như một ngôn ngữ giàu hình tượng bậc nhất trong thế giới

máy tính, HTML cho phép chuyển tải thông tin thuộc đủ lĩnh vực thời sự,
kinh tế, văn hoá, thể thao

c. Được viết tắt từ Hyper Text Make-up Language, HTML cho phép tạo nên

các siêu văn bản mà có thể tự động truyền từ máy này qua máy khác trên
Internet

d. Cho phép liên kết nhiều dạng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và được

sử dụng trong các Internet Browsers.

5. Tìm định nghĩa thích hợp nhất cho từ “máy tính server” trong số sau đây:

a. Chỉ huy các máy tính khác
b. Người phục vụ các chương trình trên các máy tính khác
c. Các máy tính khác nối với nó để xin chỉ thị
d. Cung cấp một số dịch vụ chức năng cho các máy tính khác trên mạng

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

6. Bạn thấy nên nói với khách hàng của mình như thế nào:

a. Kiến trúc mạng Star đắt tiền hơn kiến trúc mạng Bus nhưng tin cậy và dễ

bảo trì hơn

b. Kiến trúc mạng Star rẻ tiền hơn kiến trúc mạng Bus trong khi tin cậy hơn

kiến trúc mạng Bus

c. Kiến trúc mạng Bus rẻ tiền hơn kiến trúc mạng Star, trong khi tin cậy hơn

kiến trúc mạng Star

d. Cả hai đều đắt tiền và kém hiệu quả hơn kiến trúc mạng Ring

7. Cho biết 1Kb gồm bao nhiêu byte:

a. 1024
b. 1000
c. 8
d. 256

8. Câu nào sau đây là không đúng:

a. Bảng mã ASCII là bảng mã ký hiệu dùng để biểu diễn các thông tin dạng

ký tự

b. Bảng mã ASCII là bảng mật mã
c. Bảng mã ASCII có chứa các chữ cái viết thường, viết hoa, các chữ số và

cả các ký hiệu khác mà không thể dùng trong tên biến trong ngôn ngữ
Pascal

d. Bảng mã ASCII bao gồm 256 ký tự trong đó có 128 ký tự mở rộng

9. Câu nào sau đây là đúng:

a. Chương trình dịch là một chương trình nguồn do một hãng làm sản phẩm

phần mềm cao cấp viết nên, ví dụ như Microsoft, Borland...

b. Chương trình dịch là một chương trình đích mà lớn đến vài trăm Kb
c. Chương trình dịch cho phép dịch ngôn ngữ tự nhiên thành câu lệnh mà

máy tính thực hiện

d. Chương trình dịch có rất nhiều loại khác nhau, mỗi loại viết riêng cho một

ngôn ngữ lập trình, thông thường còn mang màu sắc riêng của công ty
phần mềm làm ra nó, mục đích cuối cùng của nó là hỗ trợ lập trình viên
thay vì viết mã đích trực tiếp thì viết các câu lệnh dưới dạng ngôn ngữ gần
tự nhiên hơn.

10. Nếu bảng mã ASCII chỉ gồm 26 chứ cái A, B, C, ... Z thì cần bao nhiêu bit để

biểu diễn mỗi ký tự trong bảng:

a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

11. Trong số sau đây, chỉ ra câu lệnh không phải của DOS:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

a. MKDIR
b. PATH
c. NC
d. TREE

12. DOS là:

a. Data operating system
b. Dynamic organizing schedule
c. Developed object scheme
d. Disk operating system

13. Xếp hạng nào sau đây là đúng:

a. Mainframe, Mini, PC
b. PC, Mainframe, Mini
c. Mainframe, PC, Mini
d. Mini, PC, Mainframe

14. Câu nào sau đây đúng nhất về Bill Gates:

a. Là tài tử điện ảnh đẹp trai nổi tiếng
b. Ông ta đeo kính cận và chưa già lắm
c. Người làm chủ công ty mạnh nhất thế giới về mạng máy tính hiện nay
d. Ông ta giàu và đầu tư nhiều tiền vào hãng máy tính Microsoft

15. Thuật ngữ CGI là:

a. Common Gate Interface cho phép tạo ra giao diện chung ghép nối các

thiết bị máy tính

b. Nơi phổ biến chứa các tài nguyên thông tin như tranh ảnh, báo điện tử, bài

hát... trên Internet

c. Là kỹ thuật lập trình để lấy thông tin từ xa ở trên Internet
d. Một chuẩn chung về giao tiếp ghép nối giữa Browser và Web Server cho

phép mở rộng giới hạn của HTML

16. Cho biết tại sao hiện nay Linux đang được coi là đối thủ của Windows NT

a. Linux tận dụng được sức mạnh của hệ điều hành Unix, mã nguồn mở,

không mất tiền, cài trên PC

b. Linux là sản phẩm của một tập đoàn công ty liên doanh mới đủ sức đương

đầu với Microsoft

c. Sun, Netscape và Oracle đã đầu tư tập trung các công nghệ quan trọng

nhất của họ vào Linux

d. Linux có các tính năng không kém WinNT, cho phép dễ dàng phát triển

các ứng dụng CSDL mà giá thành lại rẻ hơn WinNT.

17. Cho biết trong số sau đây sản phẩm nào không phải của Microsoft:

a. Windows 98

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
461
0 trang
0
0
0 trang
0
484
0 trang
0
430
0 trang
0
591
0 trang
0
801
0 trang
0
423

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
773
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1297
10 tài liệu
0
4694
9 tài liệu
0
4075
7 tài liệu
0
3194
6 tài liệu
0
2771
PR
6 tài liệu
0
3321
4 tài liệu
0
2204
3 tài liệu
0
1608
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
773
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1297
23/09/2018
10 tài liệu
0
4694
23/09/2018
9 tài liệu
0
4075
23/09/2018
7 tài liệu
0
3194
23/09/2018
6 tài liệu
0
2771
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3321
23/09/2018
4 tài liệu
0
2204
23/09/2018
3 tài liệu
0
1608
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0