Tài liệu

FOX INF

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI CHUYÊN MÔN 

Ngày 17/12/2004

Thời gian: 45 phút

Đề bài:

1. Bạn hãy sắp xếp lại mô hình OSI sau theo đúng thứ tự: Network layer, Datalink

layer,   Application   layer,   Physical   layer,   Presentation   layer,   Session   layer,
Transport layer.

2. Hãy giải thích thật ngắn gọn chức năng của DHCP trong Windows 2000 Server.
3. So sánh mô hình mạng chủ - khách và mô hình mạng ngang hàng bằng cách liệt

kê ưu điểm và nhược điểm chủ yếu của mỗi loại.

4. Nêu định nghĩa ngắn gọn của ADSL, hãy kể tên những ISP ở Việt Nam hiện nay

đang cung cấp dịch vụ ADSL.

5. Các dịch vụ Internet đang được cung cấp tại Việt Nam hiện nay gồm những dịch

vụ gì? Hãy kể tên các ISP tại Việt Nam kể từ trước tháng 12-2005.

6. Kể tên 5 phần mềm download thông dụng nhất hiện nay.

Kể tên những diễn đàn của Việt Nam mà bạn biết.

7. Có những phần mềm chia sẻ Internet nào để sử dụng chung Internet trong một

mạng nội bộ?

8. Hãy kể tên những phần mềm quản lý mail cài đặt trên các máy Mail Server mà

bạn biết.

9. Nêu những điểm khác nhau giữa Hub và Switch.
10. Bạn hãy kể đầy đủ tình trạng khi máy bị nhiễm virus Blaster.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
462
0 trang
0
0
0 trang
0
485
0 trang
0
594
0 trang
0
499
0 trang
0
807
0 trang
0
424

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
776
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1304
10 tài liệu
0
4726
9 tài liệu
0
4087
7 tài liệu
0
3205
6 tài liệu
0
2784
PR
6 tài liệu
0
3338
4 tài liệu
0
2215
3 tài liệu
0
1613
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
776
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1304
23/09/2018
10 tài liệu
0
4726
23/09/2018
9 tài liệu
0
4087
23/09/2018
7 tài liệu
0
3205
23/09/2018
6 tài liệu
0
2784
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3338
23/09/2018
4 tài liệu
0
2215
23/09/2018
3 tài liệu
0
1613
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0