Tài liệu

FOX INF HN - Call Center-Tuyen dung

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Đáp án Call center:

1. Nêu ý nghĩa của các lệnh sau:

 Ipconfig: Hiển thị thông tin về IP của máy tính: IP address, Subnetmark, Default Gateway.
 Ipconfig /all: Hiển thị tất cả thông tin về Host name, Primary DNS suffix, node type, IP

routing, IP address, subnetmark, Default Gateway, WINS proxy, MAC  của NIC…

 Ipconfig /release: Xoá địa chỉ IP cũ của máy tính( Với DHCP phải enable)
 Ipconfig /renew : Cấp lại IP cho máy tính ( Với DHCP phải enable)
 Nslookup: Kiểm tra Domain, tình trạng( Trạng thái) Domain: Dịch địa chỉ tên miền, các

bản ghi trên DNS….

 Tracert: iểm tra  hành trình của packet đến một địa chỉ xác định  
 Ping–t: Gửi packet liên tục tới Host. Kiểm tra trạng thái kết nối, kết quả trả lời từ Host.
 Netsat: Dùng kiểm tra tình trạng các packet được gửi đi từ máy tính ( Trạng thái của các

giao thức) và   Luồng dữ liệu của gói TCP/IP trên mạng đang được kết nối. Lệnh này
thường dùng để kiểm tra trạng thái của máy tính khi đã được kết nối Internet.

2. Nêu cách kiểm tra bảng NAT của Modem Zyxel:

Telnet tới địa chỉ của modem Zyxel(địa chỉ ngầm định 192.168.1.1, pass:1234), chọn menu số 
24: System Maintenance  chọn số 8: Command Interpreter Mode   sau đó gõ dòng lệnh

ip nat iface wanif0 st

 

3. Hai giao thức POP3 và SMTP viết tắt của nhứng từ nào? Chức năng của chúng là gì?       

POP3: Post Office Protocol (vesion 3) Giao thức dùng để nhận mail từ server mail hỗ trợ POP3
SMTP:  Simple Mail Transfer Protocol  Giao thức dùngđể gửi e-mail 

4. Làm thế nào để chuyển tất cả thư, địa chỉ thư của Microsoft Outlook 2003 sang Outlook

Epress (Vesion 6.0).  
Bước 1: Cài đặt địa chỉ mail trên Microsoft Outlook.
Bước 2: Chọn tính năng Import mail của Outlook Express từ Microsoft Outlook là được.
Tuy nhiên cách này chỉ dùng với những người sử dùng các phiên bản mới của Office, như
Office2000, OfficeXP, Office2003, và Outlook Express Vesion 6.0

5. KH không thể gửi được mail, trong khi vẫn nhận được mail bình thường. Việc đầu tiên

bạn sẽ làm gì? Nêu cách kiểm tra và khắc phục lỗi trên.
E-mail của KH là của nhà cung cấp nào? Nếu là KH của FPT, cần kiểm tra trong phần Quản lý
E-mail xem tình trạng hiện thời, check trên web xem tình trạng ra sao, kiểm tra thông số cài đặt
mail có đúng không? Có cài phần mềm tiện ích nào có chức năng firewall không, ví dụ:
Norton Internet Security, Zone Alarm 
CHÚ Ý: Sau khi cài đặt xong thì phải chọn chế độ lưu mail trên server để tránh làm mất mail
của KH. 

6. Đèn nào trên Modem Zyxel thể hiện điện áp yếu? 

SYS hoặc PWR/SYS màu vàng hoặc đỏ

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

7. DSLAM là gì?

DSLAM ( Digital Subscribe Line Amplitude Modulator) Là thiết bị đặt ở phía tổng đài, là
điểm cuối của kết nối ADSL.  Cũng có thể hiểu DSLAM là nơi tập trung nhiều kết nối thuê
bao   ADSL-   có   thể   nhiều   tới   hàng   trăm   thuê   bao   và   tụ   lại   trên   một   kết   nối   cáp   quang.

8. LLC và MAC thuộc tầng thứ mấy trong mô hình OSI 7 tầng?

Tầng 2 Data Link                                                                                                         
LLC: Logical Link Control    
MAC: Media Accsess Control

9. Làm thế nào để biết DNS của FPT, VNPT, VIETTEL, … ? 

Hỏi trực tiếp nhà cung cấp dịch vụ, Trong MS-DOS dùng lệnh nslookup, hoặc có thể lên trang
web: WHO’s it?

http://samspade.org

 ….

10. “The   server   name  you   entered   can  not  be   found   on   the  network   (it  might  be   down
temporarily). Please verify that you are online and that the server name is correct.”  Lỗi này
có nghĩa là gì?

A. Lỗi Server  

B.

 Cần kiểm tra kết nối intrernet trước tiên  

C. Phần mềm checkmail lỗi   
D. Địa chỉ e-mail không tồn tại 

11. Lệnh nào trong MS-DOS dùng để kiểm tra số lượng và dung lượng mail khi Telnet vào
imail.fpt.vn 110 ?

A. List  
B. Start  

C.

 Stat  

D. Last .

12. Cách kiểm tra tiền còn lại của thẻ Avoiz, Phone card?

http://66.35.195.127/viewlog/viewlog.php?prepaidacct=200064544522&sid=FPTCOM

200064544522 chính là số account của thẻ Avoiz, Phone.  Hoặc có thể vào chọn Calllog trên phần
mềm Avoiz hoặc Phone.

13. Các   trang   Web   như:  

http://vnexpress.net

 

http://ngoisao.net

 

http://sohoa.net

  bị   trục

trặc không truy cập được, cần báo ngay với ai?
A. Anh Quân.NA  
B. Anh ChínhHC   

C.

 Anh HoànVQ

14. 

http://210.245.0.138:8080

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

15. Không thể sử dụng OE để gửi email @fpt.vn từ kết nối internet của ISP khác, cần hướng dẫn
khách hàng gửi qua Webmail

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
779
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1305
IT
8 tài liệu
0
3709
10 tài liệu
0
4742
7 tài liệu
0
3209
6 tài liệu
0
2787
PR
6 tài liệu
0
3354
4 tài liệu
0
2224
3 tài liệu
0
1619
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
779
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1305
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3709
23/09/2018
10 tài liệu
0
4742
23/09/2018
7 tài liệu
0
3209
23/09/2018
6 tài liệu
0
2787
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3354
23/09/2018
4 tài liệu
0
2224
23/09/2018
3 tài liệu
0
1619
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0