Tài liệu

FOX-2005 Chuyen mon - Trien khai - dap an

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Đáp án đề thi Triển khai:

I. Phần Kỹ Thuật:

1.  Cách cài  đặt mô hình mạng clien –Server 

Đối với trường hợp này, Máy chủ(server) phải có 2 Card mạng: một Card mạng sẽ giao tiếp với
Modem ADSL(External Interface), card mạng còn lại sẽ giao tiếp với các Client trong mạng
LAN(Internal Interface). Trường hợp này Server sẽ là máy access internet trực tiếp và các máy
Client sẽ truy cập internet thông qua server này.

Để các máy client có thể truy cập vào internet được thì trên server phải cài chương trình share
internet(ví dụ: Wingate, Winroute, ISA Server, Internet Connection Sharing trong Window,
…).Các máy client chỉ cần trỏ gateway/proxy về server

Các thao tác cài đặt trên modem tiến hành như bình thường 

* Ưu điểm : Mô hình này có ưu điểm là giúp cho chúng ta có thể kiểm sóat được việc truy cập
internet / gời nhận mail của các máy client trong mạng LAN

2.

Cách cài đặt mạng gồm hai hoặc ba Network(Ví dụ: 10.0.0.x ; 192.168.0.x)

Theo mô hình này thì các máy khác network, nhưng có thể đồng thời truy cập internet thông qua
một modem ADSL duy nhất

ZyXel ADSL router cho phép ta cấu hình tối đa 3 Ethernet Interface luận lý thông qua một
Ethernet Interface vật lý(modem ADSL). Các client chỉ cần đặt Gateway về Interface luận lý
tương ứng với Network của chúng là có thể truy cập internet được 

Các bước cấu hình : 

Telnet vào modem, chọn menu 3.2 à chọn IP alias = Yes à nhấn Enter để cài đặt các Ethernet
Interface luận lý vào. 

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

3. Mô hình OSI

Appication
Presentation
Session
Transport
Network
Datalink
Physical

Mô hình OSI là mô hình chủ yếu cho các hoạt động thông tin trên mạng , là mô hình chuẩn được tổ
chức tiêu chuẩn quốc tế ISO công nhận là mô hình chuẩn đảm bảo khả năng tương thích và liên kết hoạt
động giữa các loại mạng dung các kỹ thuật khác nhau 

Mô hình OSI  cho phép nhận ra các chức năng mạng diễn ra tại mỗi lớp , là một khuôn mẫu giúp chúng
ta hiểu thông tin xuyên qua một mạng như thế nào 

Router là một thiết bị liên mạng , chuyển các gói dữ liệu dựa vào các địa chỉ lớp mạng .Router dung
lược đồ địa chỉ lớp mạng để đưa ra các quyết định chuyển các gói 

II. Phần Quản Lý 

1. Khi tổ thi công báo về không có tín hiệu : 
Trước hết kiểm tra lại thông số đã cho trên file đấy nhẩy so với thông số công nhân đang thi công kiểm
tra sai sót nếu có 
Kiểm tra cổng 49 trên tủ là cổng thứ 1 trên card thứ 3trong tủ xem đã cắm và có tín hiệu chưa 
Yêu cầu công nhân kiểm tra bằng đồng hồ tại nhà khách hang , và tại cổng tín hiệu trên  tủ 
Báo người quản lý cấp trên trực tiếp và báo phòng hệ thống kiểm tra nếu các bước bên trên vẫn không
giải quyết được

2. Theo cách đánh giá của người chấm 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
770
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1293
IT
8 tài liệu
0
3675
10 tài liệu
0
4677
7 tài liệu
0
3178
6 tài liệu
0
2767
PR
6 tài liệu
0
3318
4 tài liệu
0
2201
3 tài liệu
0
1604
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
770
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1293
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3675
23/09/2018
10 tài liệu
0
4677
23/09/2018
7 tài liệu
0
3178
23/09/2018
6 tài liệu
0
2767
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3318
23/09/2018
4 tài liệu
0
2201
23/09/2018
3 tài liệu
0
1604
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0