Tài liệu

FOX-2005 Chuyen mon - He thong - Dap an

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ĐỀ THI ĐỊNH KỲ NĂM 2005

MÔN THI: CHUYÊN MÔN PHÒNG HỆ THỐNG

Ngày 1/9/2005
Thời gian làm bài:
Họ và tên:....................................................
Phòng: .........................................................

Điểm thi:

Phần 1: Hãy chọn câu trả lời đúng bằng dấu hiệu tích (

 

 

 

 )

Câu 1: 
Mạng cáp được bố trí như sau: Cáp đi từ MDF đến Tủ cáp đi từ tủ cáp đến hộp cáp, bạn cho biết 
mạng trên dùng phương pháp phối cáp nào dưới đây ?

a. phối cáp cấp 1.

b. phối cáp cấp 2.
c. phối cáp cấp 3.

Câu 2:
Các tuyến cáp sau tuyến nào là cáp chính ?

a. Tuyến cáp từ MDF đến Tủ cáp.

b. Tuyến cáp từ Tủ cáp đến Hộp cáp.
c. Tuyến cáp từ hộp cáp đến nhà khách hàng.

Câu 3:
Khi kiểm tra trên inside phần tình trạng DSLAM báo ALARM

 

đó là tình trạng nào dưới đây ?

a. Báo hỏng quạt.
b. Báo hỏng Card.
c. Báo đứt cáp quang.

d. Báo mất điện

Câu 4:
Hiện nay P. Hệ Thống đang cấp điện cho các POP theo thứ tự nào dưới đây ?

a. Điện nguồn  - Attômát - Đồng hồ - Nguồn 3000 – Chassis.

b. Điện nguồn - Đồng hồ - Attômát - Nguồn 3000 – Chassis.

c. Điện nguồn - Đồng hồ - Nguồn 3000 – Attômát – Chassis.

Câu 5:
Dùng thang đo nào của Đồng hồ để đo điện trở vòng của đôi dây ?

a. Thang Vôn xoay chiều.
b. Thang Vôn một chiều.

c. Thang Ôm.

Câu 6:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Hiện trạng inside phần tình trạng DSLAM báo Network Topology Changed đó là báo tình trạng 
nào sau đây ?

a. Tình trạng DSLAM bị mất điện.

b. Tình trạng DSLAM hoạt động bình thường

.

c. Tình trạng DSLAM đang bị sự cố.

Câu 7:
Điện áp DC nào dưới đây cấp nguồn cho DSLAM chạy ổn định nhất ?
      a. 48 v.
      b. 50 v.

      c. 52 v.

      d. 56 v.

Câu 8:
Mức Điện áp nào dưới đây báo tình trạng điện trong acquy tốt (acquy hiện đang dùng cấp nguồn 
cho DSLAM) ?

a. 11 v.
b. 12 v.

c. 13,2 v.

d. 14 v.

Câu 9:
Tình trạng DSLAM báo connect fail đó là báo sự cố nào dưới đây có thể xảy ra ?

a. Mất điện DSLAM.
b. Đứt cáp quang.
c. Lỗi cổng quang.
d. Lỗi Card MSC.

e. Tất cả các trường hợp trên.

Phần 2: Câu hỏi tình huống:

Câu 1:
Hãy trình bày các bước xử lý sự cố Khi  DSLAM  mất điện ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Câu 2:
Hãy trình bày cách xử lý sự cố khi DSLAM báo connect fail ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
720
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1229
IT
8 tài liệu
0
3486
10 tài liệu
0
4391
7 tài liệu
0
2987
6 tài liệu
0
2602
PR
6 tài liệu
0
3120
4 tài liệu
0
2075
3 tài liệu
0
1509
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
720
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1229
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3486
23/09/2018
10 tài liệu
0
4391
23/09/2018
7 tài liệu
0
2987
23/09/2018
6 tài liệu
0
2602
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3120
23/09/2018
4 tài liệu
0
2075
23/09/2018
3 tài liệu
0
1509
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0