Tài liệu

FHR-2005 PR

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

KỲ  THI  ĐỊNH  KỲ  NĂM  2005

MÔN THI: NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ

Họ và tên: ..............................................................................................................................

Bộ phận: ...............................................................................................................................

Thời gian làm bài:

90 phút

Hình thức nộp bài:

Chuyển email tới địa chỉ 

HAIVT@FPT.COM.VN

, yêu cầu trên 

tiêu đề thư ghi rõ tên-bộ phận-thi Thương Hiệu

Ví dụ:           HA-FAD-PR/ Phong vien/.

ĐỀ  THI  CHUYÊN  MÔN

PR/Phóng  viên  

(Thời  gian: 1 tiếng  30 phút)

Câu  1: Anh/chị  hiểu như thế nào về  vị  trí, vai  trò và công  việc  của cán bộ
truyền  thông  nội  bộ? Theo  anh chị,  có những  kênh truyền  thông  nội  bộ nào
trong FPT?

Câu  2: “Đồng  đội” được  FPT chọn  làm từ khoá cho năm 2005.  Anh/chị  hãy
lập kế hoạch truyền thông  cho năm “Đồng  đội”.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
459
0 trang
0
412
0 trang
0
423
0 trang
0
377
0 trang
0
815

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
775
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1301
IT
8 tài liệu
0
3698
10 tài liệu
0
4710
9 tài liệu
0
4082
7 tài liệu
0
3201
6 tài liệu
0
2780
4 tài liệu
0
2210
3 tài liệu
0
1611
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
775
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1301
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3698
23/09/2018
10 tài liệu
0
4710
23/09/2018
9 tài liệu
0
4082
23/09/2018
7 tài liệu
0
3201
23/09/2018
6 tài liệu
0
2780
23/09/2018
4 tài liệu
0
2210
23/09/2018
3 tài liệu
0
1611
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0