Tài liệu

FHR-2005-hchinh

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                   

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

KỲ  THI  ĐỊNH  KỲ  NĂM  2005

MÔN THI: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH

Họ và tên: ....................................................................................................................................

Bộ phận: ......................................................................................................................................

Thời gian làm bài:

60 phút

Hình thức nộp bài:

Chuyển email tới địa chỉ 

HANTT@FPT.COM.VN

, yêu cầu trên tiêu đề thư 

ghi rõ tên-bộ phận-thi NVHC.

Ví dụ:           HANTT-FAD-NVHC.

ĐỀ THI  MÔN  NGHIỆP  VỤ HÀNH  CHÍNH

Câu 1:             Anh/chị hãy soạn thảo một bộ thư mời khách tham dự lễ kỷ niệm 17 năm thành lập 
Công ty FPT

-

         

Bằng tiếng Anh

-

         

Bộ thư mời bao gồm:

o

       

Thư mời.

o

       

Chương trình.

 Câu 2:              Anh/chị hãy nêu các bước để làm thủ tục thanh lý tài sản.

 Câu 3:             Anh/ chị theo dõi và quản lý tài sản của Công ty như thế nào?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRẢ LỜI:

 

 

 

 

 

background image

 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
446
0 trang
0
448

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
773
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1297
IT
8 tài liệu
0
3687
10 tài liệu
0
4694
9 tài liệu
0
4075
7 tài liệu
0
3194
6 tài liệu
0
2771
PR
6 tài liệu
0
3321
4 tài liệu
0
2204
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
773
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1297
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3687
23/09/2018
10 tài liệu
0
4694
23/09/2018
9 tài liệu
0
4075
23/09/2018
7 tài liệu
0
3194
23/09/2018
6 tài liệu
0
2771
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3321
23/09/2018
4 tài liệu
0
2204
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0