Tài liệu

FHR-2004- XNK

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

Đề thi XNK

Thời gian làm bài: 60’

A. Hồ sơ XNK:

a. Nêu các  điều  khoản bắt buộc  phải thể  hiện trong  HĐ mua  bán ngoại

thương.

b. Nêu những chứng từ cơ bản trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán

ngoại thương

c. Nêu vắn tắt các điều kiện giao hàng trong INCOTERM 2000.
d. Điểm mấu chốt và quan trọng nhất trong khi thực hiện 1 bộ hồ sơ XNK

B. Thủ tục HQ:

a. Thủ tục hồ sơ đầy đủ để làm thủ tục HQ cho các lô hàng nhập kinh doanh

thông thường bao gồm những loại giấy tờ nào?, các bước tiến hành làm
thủ atục hải quan tại cửa khẩu như thế nào?

b. Thủ tục hồ sơ đối với hàng uỷ thác nhập khẩu được áp dụng thuế suất

VAT là 0% được qui định như thế nào?

c. Những chứng từ nào và trong trường hợp nào thì doanh nghiệp được chậm

nộp chứng từ khi làm thủ tục Hải quan

d. Thủ tục HQ đối với trường hợp là hàng TNTX

C. Thuế XNK:

a. Điều kiện để được áp giá tính thuế theo HĐ mua bán ngoại thương?
b. Thế nào là thuế suất thuế NK thông thường và cách tính như thế nào?
c. Thế  nào là thuế suất thuế NK ưu đãi. Điều kiện để được áp dụng thuế suất

ưu đãi đối với hàng hoá là gì?

d. Thời hạn nộp hồ sơ để được hoàn thuế NK
e. Nêu các trường hợp được hoàn thuế XNK.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
371
0 trang
0
484
0 trang
0
353
0 trang
0
343
0 trang
0
353
0 trang
0
358
0 trang
0
365
0 trang
0
386
0 trang
0
395
0 trang
0
456
0 trang
0
620

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
9 tài liệu
0
4861
23/09/2018
0 tài liệu
0
0