Tài liệu

FHR-2004 Word - Copy

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT         

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà 

Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, 

ngày…….tháng……..năm 2017

Đáp án word:
Câu 1: làm hết 2 phần (note ở footer và đánh số trang): được 1 điểm, làm được một 
phần được 0.5 điểm
Câu 2: nếu chỉ sử dụng được lệnh numbering (1; 1.1; 1.1.1…) thì được 1 điểm, nếu 
biết modify thành 1.1.a… được thêm 1 điểm nữa
Câu 3: làm đúng các TAB (chưa format “….”) được 2 điểm

Format “….” Và làm khung bao được 1 điểm

Câu 4: vẽ được các hình trong vòng tròn: 2 điểm

vẽ được vòng tròn bao ngoài: thêm 1 điểm
vẽ và format được 2 hình chữ nhật 2 bên: thêm 1 điểm

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
369
0 trang
0
480
0 trang
0
338
0 trang
0
350
0 trang
0
357
0 trang
0
362
0 trang
0
383
0 trang
0
394
0 trang
0
453
0 trang
0
563
0 trang
0
619

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
9 tài liệu
0
4839
23/09/2018
0 tài liệu
0
0