Tài liệu

FHR-2004-PR

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI  MÔN  NGHIỆP  VỤ BÁO CHÍ

Thời  gian làm bài: 60’

Công ty FPT, một công ty hàng đầu về công nghệ ở Việt Nam, sắp ký với Đài truyền 
hình Việt Nam một bản hợp đồng ghi nhớ về việc hợp tác xây dựng kênh truyền hình 
“Công nghệ - Đời sống”. 
Bạn hãy viết một bản thông cáo báo chí về sự kiện này (sử dụng các thông tin cơ bản 
được cung cấp ở dưới). 

Thời gian làm bài: 8h30-9h30 ngày 4/9/2004  (mail lại bài thi về cho 

Haivt@fpt.com.vn 

<

  

mailto:Haivt@fpt.com.vn

 

 

>

)

 
Một số thông tin về sự hợp tác:
- Mục đích: Xây dựng kênh truyền hình chuyên về công nghệ, phát triển nhận thức về 
công nghệ cho người xem.
- Thời hạn hợp tác 3-5 năm
- Nội dung kênh: Các thông tin và Tư vấn đời sống, tiêu dùng và doanh nghiệp.
- Các chuyên mục dự kiến:
            + Công nghệ - Thị trường
            + Văn hóa tiêu dùng
            + Siêu thị truyền hình
            + Thành công & Nổi tiếng
            + Cuộc sống bốn phương
            ...         
- Thời lượng phát sóng:  24h/ngày
- FPT dự kiến đầu tư khoảng 2 triệu USD trong 2 năm đầu để thực hiện kênh này.

Một số hướng dẫn:

-

Nguyên tắc viết thông cáo báo chí: Phải là tin; các đoạn viết nên ngắn gọn, dễ 
hiểu; Sử dụng "Inverted Pyramid"-chóp ngược (những gì quan trọng hoặc những 
gì mình muốn phóng viên đưa tin nên viết ở đầu)...

- Thông cáo báo chí phải có các thông tin về Công ty, Người  liên hệ, Tiêu đề phát hành, 
Nội dung phát hành

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
464
0 trang
0
414
0 trang
0
426
0 trang
0
380
0 trang
0
847

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
779
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1305
IT
8 tài liệu
0
3709
10 tài liệu
0
4742
9 tài liệu
0
4099
7 tài liệu
0
3209
6 tài liệu
0
2787
4 tài liệu
0
2224
3 tài liệu
0
1619
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
779
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1305
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3709
23/09/2018
10 tài liệu
0
4742
23/09/2018
9 tài liệu
0
4099
23/09/2018
7 tài liệu
0
3209
23/09/2018
6 tài liệu
0
2787
23/09/2018
4 tài liệu
0
2224
23/09/2018
3 tài liệu
0
1619
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0