Tài liệu

FHR-2003-ISOman

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

THI VỀ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG

Họ và tên: 

Bộ phận:

Ngày thi:

Thời gian: 30’

Kết quả thi (/10): 

Người chấm thi:

(Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau)

Câu 1: 

a. Tiêu chí xác định NC/NX lặp là gì? lấy ví dụ cụ thể? 

b. Khi theo dõi NC/NX, anh/chị quan tâm đến vấn đề gì nhất? tại sao? 

Câu 2: Nội dung quan trọng nhất cần thể hiện trong cuộc họp xem xét lãnh đạo về 

công tác chất lượng là gì? Tại sao? 

1/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Câu 3: 

a. Những nội dung mà anh/chị quan tâm nhất khi lập Kế hoạch chất lượng của bộ 

phận là gì? 

b. Anh/chị kiểm soát việc thực hiện kế hoạch này như thế nào?  

Câu 4: Khi tiến hành thăm dò khách hàng định kỳ: 

a. Những tiêu chí nào là phù hợp nhất với bộ phận anh/chị? 

b. Những cách thức nào có thể tiến hành? 

c. Làm thế nào để tỷ lệ phản hồi là lớn nhất? 

Câu 5: 

a. Anh/chị đánh giá như thế nào về hệ thống chất lượng hiện tại của bộ phận? 

b. Theo anh/chị, làm thế nào để cải tiến được tình trạng hiện tại? 

2/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Câu 6: Anh/chị có đề xuất, kiến nghị gì về công tác chất lượng với lãnh đạo và FQA 

trong thời gian tới? 

3/3

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
708

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
558
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
IT
8 tài liệu
0
2866
10 tài liệu
0
3425
9 tài liệu
0
3088
7 tài liệu
0
2369
6 tài liệu
0
2097
PR
6 tài liệu
0
2553
4 tài liệu
0
1684
3 tài liệu
0
1227
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
558
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
2866
23/09/2018
10 tài liệu
0
3425
23/09/2018
9 tài liệu
0
3088
23/09/2018
7 tài liệu
0
2369
23/09/2018
6 tài liệu
0
2097
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
2553
23/09/2018
4 tài liệu
0
1684
23/09/2018
3 tài liệu
0
1227
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0