Tài liệu

FDC-trienkhai

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                         

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Nguồn đề:

Hungnt3-FDC

FHR qualify

Not yet

Ngày cập nhật:

12/10/2005

Mã đề:

CM/KHO

ĐỀ THI TRIỂN KHAI FNK 2005

Câu 1:

Anh/chị hãy cho biết dấu hiệu nhận biết tiền giả?

Câu 2:

Theo anh/chị, để đảm bảo an toàn công nợ trong lĩnh vực kinh
doanh điện thoại di động, cán bộ thu hồi công nợ cần phải chú ý
đến những vấn đề gì?

Câu 3:

Khi gặp khó khăn khi thu hồi công nợ của khách hàng, anh chị sử
dụng biện pháp gì để tăng hiệu quả thu hồi công nợ?

Câu 4:

- Anh/chị hãy cho biết anh chị gặp khó khăn nhất với đại lý nào
trong quá trình thu hồi công nợ? Khó khăn đó là gì?
- Anh/chị có đề xuất gì để phục vụ cho công việc của anh chị tốt
hơn?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
773
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1297
IT
8 tài liệu
0
3689
10 tài liệu
0
4699
7 tài liệu
0
3196
6 tài liệu
0
2772
PR
6 tài liệu
0
3323
4 tài liệu
0
2205
3 tài liệu
0
1609
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
773
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1297
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3689
23/09/2018
10 tài liệu
0
4699
23/09/2018
7 tài liệu
0
3196
23/09/2018
6 tài liệu
0
2772
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3323
23/09/2018
4 tài liệu
0
2205
23/09/2018
3 tài liệu
0
1609
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0