Tài liệu

FDC- MKT

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ĐỀ KIỂM TRA 

Vị trí: Nhân viên kinh doanh và

marketing sản phẩm IPG HP

1. Marketing là gì?
2. Khi tiếp xúc với khách hàng:

-

Bạn cần trao đổi những thông tin gì?

-

Làm thế nào để trình bày vấn đề một cách ngắn gọn mà vẫn đầy đủ
thông tin trong đó?

-

Phương pháp hiệu quả nhất để trao đổi thông tin là gì?

-

Phong cách trình bày nào sẽ hiệu quả hơn?

-

Bạn sẽ bị chất vấn những câu hỏi khó gì?

-

Lập luận logic trong tranh luận của tôi liệu có làm cho tôi từ một
nhà phê bình thành  người ủng hộ không?

-

Bạn cần những thiết bị hỗ trợ nào để tăng hiệu quả bài nói của
mình, làm nó trở nên dễ hiểu hơn?

-

Khách hàng cần gì ở bạn?

-

Làm thế nào để trao đổi thông tin một cách ngắn gọn, rõ ràng?

-

Bạn   có   nhắc   lại   những   thông   tin   quan   trọng   để   chắc   chắn   rằng
khách hàng hiểu và nhớ nó?

3. Bài tập tình huống:
Công ty Tin học D là một nhà phân phối chuyên nghiệp trên thị trường ICT
VIệt Nam, hiện nay Công ty D đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh
doanh, phát triển các sản phẩm mới. Một trong các sản phẩm mà Công ty D
đang muốn phát triển là IPG (Imaging and Printing Group) của HP-COMPAQ.
Ban Giám đốc Công ty D giao cho nhiệm vụ cho Phòng Kinh doanh xây dựng
một kế hoạch phát triển loại sản phẩm này.
Bạn là người phụ trách phòng kinh doanh, bạn hãy:
- Phân tích S.W.O.T ?
- Phân tích thị trường sản phẩm IPG tại miền Bắc?

C:\xampp\htdocs\vercodoc\sites\default\private_files\documents\1498\fdc-_mkt.doc

1

Họ và tên: ……………………………

Địa chỉ: ………………………………

Điện thoại: …………………………..

Email: ……………………………….

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

- Đưa ra một kế hoạch phát triển kinh doanh nhóm sản phẩm IPG trên thị

trường miền Bắc và Bắc Trung Bộ?

C:\xampp\htdocs\vercodoc\sites\default\private_files\documents\1498\fdc-_mkt.doc

2

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
721
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1230
IT
8 tài liệu
0
3488
10 tài liệu
0
4401
9 tài liệu
0
3849
6 tài liệu
0
2605
PR
6 tài liệu
0
3121
4 tài liệu
0
2075
3 tài liệu
0
1511
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
721
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1230
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3488
23/09/2018
10 tài liệu
0
4401
23/09/2018
9 tài liệu
0
3849
23/09/2018
6 tài liệu
0
2605
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3121
23/09/2018
4 tài liệu
0
2075
23/09/2018
3 tài liệu
0
1511
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0