Tài liệu

FDC-hanh chinh

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                            

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

KỲ  THI  ĐỊNH  KỲ  HÀNG  NĂM

ĐỀ THI  MÔN  HÀNH  CHÍNH

Câu 1:

Anh/chị  hãy soạn thảo một công  văn (dung biểu mẫu 43-BM/HC/HDCV/FPT)
gửi:
-

Khách hàng về việc chậm trễ trong việc giao hàng.

-

Gửi các cơ quan chức năng xin phép treo banroll quảng cáo sản phẩm mới.

Câu 2:

Anh/chị trình bày một báo cáo công việc theo các tiêu chí sau:

-

Trình bày trên trình soạn thảo MS PowerPoint.

-

Trong báo cáo nêu chi tiết ít nhất 03 nhiệm vụ mà anh/chị đang đảm nhiệm.

-

Đưa ra các vấn đề mà anh/chị thấy chưa hợp lý và biện pháp khắc phục.

Câu 3:

Anh/chị hãy soạn thảo một bộ thư mời tham dự lễ tổng kết hoạt động kinh doanh
năm 2004 theo các tiêu chí sau:

-

Bằng tiếng Anh

-

Bộ thư mời bao gồm:

o Thư mời.
o Chương trình.

Câu 4:

Anh/chị hãy thiết kế một Certificate cho giải thưởng “Hoa hậu FDC 2004”?

Câu 5:

Anh/chị  hãy nêu quy định về chức năng và quyền hạn của cán bộ quản lý thuộc
Công ty Phân phối FPT?

D e thi hanh chinh

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
395
0 trang
0
640

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
682
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1160
IT
8 tài liệu
0
3342
10 tài liệu
0
4152
9 tài liệu
0
3626
7 tài liệu
0
2806
6 tài liệu
0
2467
PR
6 tài liệu
0
2957
4 tài liệu
0
1982
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
682
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1160
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3342
23/09/2018
10 tài liệu
0
4152
23/09/2018
9 tài liệu
0
3626
23/09/2018
7 tài liệu
0
2806
23/09/2018
6 tài liệu
0
2467
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
2957
23/09/2018
4 tài liệu
0
1982
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0