Tài liệu

FDC-hanh chinh le tan

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ĐỀ  KIỂM  TRA  

Thông  tin  chung

1. FDC  là  tên  viết  tắt  của:

a. FPT Distribution  Company

b. FPT Internet  Company

c. FPT Mobile  Company

d. Khác  ……

Và có  nghĩa  là …………………………………………………………………………………………………

2. Tên  tiến g  Việt  của:

a. FCN là …………………………………………………………………………………………………..

b. FCD là …………………………………………………………………………………………………..

c. FPS  là …………………………………………………………………………………………………..

d. FNK là ………………………………………………………………………………………………….

e. FAF là …………………………………………………………………………………………………..

f. FAD là …………………………………………………………………………………………………..

g. FBP là …………………………………………………………………………………………………..

h. FBI là …………………………………………………………………………………………………..

3. Muốn  mua  máy  tính  Toshi b a  thì  liên  lạc:

a. FCN

b. FCD

c. FPS

d. FNK

4. FCD  là  bộ  phận  kinh  doan h:

a. Sản  phẩm  IBM

b. Sản  phẩm  phần  mềm

c. Điện  thoại  di động  Nokia

d. Sản  phẩm  HP- COMPAQ

5. Lĩnh  vực  kinh  doan h  sản  phẩ m  phần  mề m  và  các  sản  phẩ m  của  IBM

là  của  bộ  phận:

a. FCN

b. FCD

c. FPS

d. FNK

C:\xampp\htdocs\vercodoc\sites\default\private_files\documents\1516\fdc-
hanh_chinh_le_tan.doc

1

Họ và tên: ……………………………

Bộ phận: ………………………………

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

C:\xampp\htdocs\vercodoc\sites\default\private_files\documents\1516\fdc-
hanh_chinh_le_tan.doc

2

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

6. Tổng  Giám  đốc  của  Công  ty  Phân  phối  FPT  là:

a. Tô Minh  Tuấn

b. Nguyễn  Thị Thu  Hương

c. Hoàng  Nam  Tiến

d. Vũ Thế  Anh

7. Công  ty  Phân  phối  FPT  thàn h  lập  ngày:

a. 13/ 09/ 1 9 8 8

b. 13/ 09/ 2 0 0 3

c. 13/04 / 2 0 0 3

d. Khác  ………………………….

8. Bạn  cung  cấp  các  thôn g  tin  sau:

Bộ  phận

Hà  Nội

Hồ  Chí  Minh

HO

FPS

FCN

Sho wr o o m

FPT  Noki a

Sho wr o o m

Toshi ba

 

9. Bạn  hãy  liệt  kê  các  số  máy  cần  thi ết:

a. Tổng  đài………………………

b. Lễ tân  ………………………..

c. Nhân  sự  ………………..

d. Hành  chính  …………..

e. Showroom  Nokia  …………

f.

FPS

………………………..

C:\xampp\htdocs\vercodoc\sites\default\private_files\documents\1516\fdc-
hanh_chinh_le_tan.doc

3

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
364
0 trang
0
578

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
598
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1045
IT
8 tài liệu
0
3039
10 tài liệu
0
3700
9 tài liệu
0
3296
7 tài liệu
0
2520
6 tài liệu
0
2233
PR
6 tài liệu
0
2686
4 tài liệu
0
1786
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
598
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1045
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3039
23/09/2018
10 tài liệu
0
3700
23/09/2018
9 tài liệu
0
3296
23/09/2018
7 tài liệu
0
2520
23/09/2018
6 tài liệu
0
2233
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
2686
23/09/2018
4 tài liệu
0
1786
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0