Tài liệu

FDC-congno

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                         

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Nguồn đề:

Hungnt3-FDC

FHR qualify

Not yet

Ngày cập nhật:

12/10/2005

Mã đề:

CM/KT

ĐỀ THI CÔNG NỢ 2005

Câu 1:

Anh hay chị hãy mô tả quá trình lập hồ sơ & tham gia khởi kiện khi
khách hàng có công nợ quá hạn lâu ngày tại Công ty Phân Phối
FPT. (Các bước cần có)?

Câu 2:

Anh hay chị hãy đưa ra các hồ sơ cần thiết có tính pháp lý để đệ
trình lên toà án kinh tế về việc khởi kiện trên?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
349
0 trang
0
367
0 trang
0
378
0 trang
0
424
0 trang
0
384
0 trang
0
396
0 trang
0
405
0 trang
0
343
0 trang
0
412
0 trang
0
732

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
694
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1181
IT
8 tài liệu
0
3378
9 tài liệu
0
3690
7 tài liệu
0
2874
6 tài liệu
0
2512
PR
6 tài liệu
0
3007
4 tài liệu
0
2015
3 tài liệu
0
1458
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
694
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1181
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3378
23/09/2018
9 tài liệu
0
3690
23/09/2018
7 tài liệu
0
2874
23/09/2018
6 tài liệu
0
2512
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3007
23/09/2018
4 tài liệu
0
2015
23/09/2018
3 tài liệu
0
1458
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0