Tài liệu

FDC-cong no

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

KỲ THI ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

ĐỀ THI MÔN THU HỒI CÔNG NỢ

Câu 1:

Theo anh/chị  để trở thành   một cán bộ công nợ tốt cần phải có những
phẩm chất và đức tính gì?

Câu 2:

Anh/chị là cán bộ công nợ. Giả sử có một khách hàng của FDC phàn nàn
với anh/chị rằng: hàng của tôi bán rất chậm và chưa thu hồi được công
nợ nên chưa thể thanh toán cho FDC  được.
  Trong trường hợp này,
anh/chị sẽ xử lý như thế nào?

De thi cong no

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
344
0 trang
0
362
0 trang
0
372
0 trang
0
417
0 trang
0
381
0 trang
0
394
0 trang
0
398
0 trang
0
342
0 trang
0
393
0 trang
0
720

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
686
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1169
IT
8 tài liệu
0
3362
9 tài liệu
0
3659
7 tài liệu
0
2837
6 tài liệu
0
2489
PR
6 tài liệu
0
2981
4 tài liệu
0
1998
3 tài liệu
0
1446
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
686
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1169
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3362
23/09/2018
9 tài liệu
0
3659
23/09/2018
7 tài liệu
0
2837
23/09/2018
6 tài liệu
0
2489
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
2981
23/09/2018
4 tài liệu
0
1998
23/09/2018
3 tài liệu
0
1446
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0