Tài liệu

FDC-Can bo Software

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Nguồn đề:

Hungnt3-FDC

FHR qualify

Not yet

Ngày cập nhật:

12/10/2005

Mã đề:

CM/IT

C©u hái:

Một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và marketing, có hệ thống cơ sở dữ liệu sấp xỉ 10 
triệu bản ghi thông tin khách hàng và dữ liệu về âm thanh, hình ảnh khá lớn với dung lượng lên đến 
hàng Terabyte. Sau khi được mời dự hội thảo về Data protection do hãng Veritas tổ chức, họ mới nhận 
thấy sự rủi do rất lớn nếu không có hệ thống Back-up kho dữ liệu vô giá đó nếu hệ thống của họ bị trục 
trặc hoặc hỏng. Họ liền tìm 1 đơn vị có đủ khả năng và kinh nghiệm để được tư vấn và trang bị. 
Bạn hãy tư vấn và thiết kế cho họ giải pháp Back-Up tối ưu nhất với các thiết bị về phần cứng Back-Up 
của IBM và các phần mềm tương ứng của Veritas với mức sao lưu 2 lần 1 ngày và có thể sao lưu các file
đang mở. Biết rằng hệ thống của họ đang chạy trên nền Windows 2000 Advance  Server – 25 user, 
CSDL Oracle và tại mỗi thời điểm có ít nhất 20 máy trạm cùng truy cập cơ sở dữ liệu đó. Khả năng về 
tài chính là không hạn chế.

Yêu cầu: 

-

Tư vấn các thiết bị phần cứng và phần mềm cần thiết.

-

Lập dự toán về các thiết bị phần cứng và phần mềm 1 cách hiệu quả nhất.

Tr¶ lêi:

Trang 1/1

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
459
0 trang
0
0
0 trang
0
430
0 trang
0
589
0 trang
0
494
0 trang
0
798
0 trang
0
422

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
770
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1293
10 tài liệu
0
4678
9 tài liệu
0
4066
7 tài liệu
0
3178
6 tài liệu
0
2767
PR
6 tài liệu
0
3318
4 tài liệu
0
2201
3 tài liệu
0
1604
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
770
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1293
23/09/2018
10 tài liệu
0
4678
23/09/2018
9 tài liệu
0
4066
23/09/2018
7 tài liệu
0
3178
23/09/2018
6 tài liệu
0
2767
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3318
23/09/2018
4 tài liệu
0
2201
23/09/2018
3 tài liệu
0
1604
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0