Tài liệu

F5 KhuyenKhich

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

1. “

Khuyến khích”

 là gì?

Quá trình khai thác yếu tố tâm lý bằng các biện pháp vật chất hoặc phi vật chất nhằm 

khai thác tối đa nỗ lực của mỗi một cá nhân để thực thi nhiệm vụ của tổ chức

Sự kết hợp giữa phần thưởng mong đợi, cơ hội tham gia cống hiến và nhiệm vụ hứng thú,

thách thức

Truyền thêm nhiệt huyết, cảm hứng, năng lượng và sự sáng tạo cho cấp dưới

Tạo ra môi trường thi đua, phấn đấu mà ở đó mọi người đều muốn thể hiện tối đa năng 

lực, khả năng, và tài trí của mình

Khuyến khích (Motivation)

1

F5 - 

khuyÕn khÝch

F5 - 

khuyÕn khÝch

background image

Bảng phân cấp n

 

 ă  ng lực

“Khuyến khích, động viên”

Cấp 1

Năng lực cơ bản, nền tảng

 Hiêu cac nhu câu chung cua con ngươi.
 Hiêu nhưng cach thưc khuyên khich, đông viên ngươi khac 
 Nhân ra và đap ưng đươc nhu câu thiêt yêu cua moi ngươi vi dụ như tài chinh, điêu

kiên làm viêc, an toàn lao đông.

Cấp 2

Năng lực làm việc

 Đap ưng đươc nhu câu cơ ban cua moi ngươi trong đơn vị.
 Vân dụng đươc cach thưc khuyên khich đê đông viên ngươi khac làm viêc tôt.
 Nhân ra và đap đưng đươc nhu câu giao lưu, hoc hoi, đươc quy mên và cac nhu câu xa

hôi khac.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

 Hiêu đươc nhu câu cụ thê cua tưng cac nhân trong đơn vị.
 Có thê khiên ngươi khac nhiêt tinh say mê vơi công viêc.
 Nhân ra và đap ưng đươc nhu câu đươc tôn trong và kinh nê cua moi ngươi

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

 Thoa man chinh xac đươc nhưng nhu câu cụ thê cua tưng ca nhân trong đơn vị.
 Làm cho ca đơn vị phat huy hêt năng lưc và cô găng đê hoàn thành tôt mục tiêu chung.
 Nhân ra và đap ưng đươc nhu câu tư khăng định, tư chu và tư thoa man ban thân cua

moi ngươi.

Tuy nhiên nếu quá chú trọng vào kỹ năng này, ban có thể tao cho nhân viên qua nhiểu đặc
quyền mà vẫn không khuyến khích tinh thần làm việc; Tâp trung quá nhiều vào yếu tố con
ngươi mà không đinh hương tơi công việc và kết quả; 

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

     

Khi khuyến khích, động viên, bạn hãy tự trả lời các câu hỏi sau:

Khuyến khích (Motivation)

2

background image

Các yếu tốcủa khuyến khích, động viên là gì? Thưởng? Khen ngợi? Bản thân công việc? 

Trách nhiệm, tự do hành động? Cảm nhận về vai trò, tầm quan trọng, về sự ảnh hưởng? 

Khả năng cải thiện địa vị? Đánh giá của đồng nghiệp?

Làm thế nào để động viên, khuyến khích cấp dưới một cách hiệu quả?

Cần phải thiết kế công việc như thế nào để động viên, khuyến khích hiệu quả?

Phải chăng động viên khuyến khích là một nghệ thuật? Để động viên, khuyến khích hiệu 

quả, người quản lý cần phải có các kỹ năng nào? 

Hướng dẫn thực hành:

Học hỏi kinh nghiệm động viên, khuyến khích của những người đi trước

Tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia, các nhà tư vấn về động viên, khuyến khích

Nắm rõ đặc điểm tính cách, sở thích, sự quan tâm cũng như năng lực của cấp dưới để 

đảm bảo rằng cách thức động viên khuyến khích mà mình lựa chọn phù hợp với năng lực 

cũng như sở thích, tính cách của họ

Nắm rõ tính chất đặc thù của công việc để đảm bảo giao việc theo người chính xác

Tạo ra một "văn hoá thi đua" hiệu quả mà ở đó mọi người đều chủ động phát huy hết khả 

năng của mình

Cho phép cấp dưới tham gia vào quá trình lựa chọn cách thức động viên, khuyến khích

Thường xuyên xem xét lại những cách thức động viên, khuyến khích đã áp dụng để kịp 

thời phát hiện và khắc phục những sai sót có thể.

3. Chương trình đào tạo

3.1 Đào tạo trên lớp

N

o

Khóa đào tạo

Thời

lượng

Tổ chức đào tạo

1

Kỹ năng khuyến khích, động viên

6 giờ

HSB

2

Kỹ năng đãi ngộ

6 giờ

HSB

Khuyến khích (Motivation)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực marketing, sáng tạo, thái độ làm việc, tư duy, quản lý ... của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
469
0 trang
0
428
0 trang
0
432
0 trang
0
521
0 trang
0
424

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
2959
1 tài liệu
0
678
6 tài liệu
0
2888
5 tài liệu
0
2523
7 tài liệu
0
3201

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
6 tài liệu
0
2959
09/10/2018
1 tài liệu
0
678
09/10/2018
6 tài liệu
0
2888
09/10/2018
5 tài liệu
0
2523
09/10/2018
7 tài liệu
0
3201