Tài liệu

Engineering

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT       

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, 

ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn tuyển dụng vị trí 

Engineering

Stt English

VietNamese

01

Tell us about your experience in 

developing technical specifications.

02

Relate to us a challenging technical 

problem that you’ve come across and 
how you addressed the problem.

03

What experience have you had in 
writing technical materials?

04

What experience have you had in 
working with field forces?

05

Tell us about your experience with 
computer-aided design software.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5250
10 tài liệu
0
5555
4 tài liệu
0
2234

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5250
23/09/2018
10 tài liệu
0
5555
23/09/2018
4 tài liệu
0
2234