Tài liệu

E7 Chia se tam nhin

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

-

1. “Chia sẻ tầm nhìn” là gì?

Nhận biết và xây dựng được tầm nhìn chiến lược rõ ràng cho tổ chức.

Quảng bá và chia sẻ tầm nhìn tới các thành viên khác một cách hiệu quả.

Luôn thể hiện nhiệt huyết nhằm thu hút được sự ủng hộ đối với tầm nhìn đó.

Động viên, khuyến khích toàn bộ tổ chức hướng tới thực hiện mục tiêu chung.

Hợp tác với các đơn vị kinh doanh khác để đạt được những mục tiêu của nhóm.

Chia sẻ tầm nhìn (Vision Sharing)

1

E7- CHIA SẺ TẦM NHÌN

ĐI ỀU PH ỐI

E7- CHIA SẺ TẦM NHÌN

ĐI ỀU PH ỐI

background image

Bảng Kỹ n

 

 ă  ng/ Kiến thức chuyên môn/ Kỹ n

 

 ă  ng:

Chia sẻ tầm nhìn

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

-

Hiêu rõ muc tiêu đã đươc đề ra.

-

Cam kết hành động, tham gia tích cực để đạt được mục tiêu.

-- Thiết lập hệ thống mục tiêu và hành động để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Biểu lộ sự nhiệt tình và cam kết hành động, tham gia tích cực để đạt được mục tiêu

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

-

- Có thê truyền đat rõ rang muc tiêu cua đơn vị cho ngươi khac.

-

Công tác một cách nhiệt tình với các thành viên trong nhóm và các nhóm có liên quan
để đạt được mục tiêu cua đơn vị.

Đưa ra chỉ dẫn rõ ràng cho các thành viên trong nhóm và động viên họ hướng tới những mục
tiêu quan trọng.
- Làm việc một cách nhiệt tình với các thành viên trong nhóm và các nhóm có liên quan để đạt
được mục tiêu của tổ chức.

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

-

Tập trung được sự ủng hộ của mọi người trong nhóm hoặc trong tổ chức cho nhưng
muc tiêu đã đề ra.

-

Động viên được tinh thần làm việc hăng hai của moi ngươi cung hương tơi môt muc
tiêu chung.

-

Huy đông đươc moi ngươi cung  phát triển chiến    lươc va tao ra đươc sự đông long
đông chí  hương tơi muc tiêu chung cua cả đơn vị.

Có tầm nhìn chiến lược rõ ràng; Truyền được nhiệt huyết làm việc cho mọi người; xây dựng 
được các biểu tượng nhằm tập trung được sự ủng hộ của mọi người trong nhóm hoặc trong tổ 
chức.
Thể hiện được vai trò lãnh đạo, động viên được tinh thần làm việc của nhân viên.
Lãnh đạo các nhóm tham gia vào việc phát triển chiến lược theo hướng tạo ra sự nhiệt tình làm
việc và cam kết lâu dài với tổ chức.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

-

- Đăt ra đươc nhưng muc tiêu chung cho đơn vị va đảm bảo muc tiêu kế hoach đề ra
đươc ung hô triêt đê va hoan thanh môt cach xuât săc.

-

Lam cho moi ngươi cam kết lâu dài, bền bỉ hướng tới tầm nhìn chiến lược đã đề ra.

-

Thể hiện được vai trò một nhà lãnh đạo tài ba, có khả năng dẫn dắt tổ chức va găn kết
moi ngươi đạt tới những thành tích cao hơn.

Xây dựng tầm nhìn chiến lược cho công ty, đóng vai trò chủ chốt trong việc động viên, khuyến
khích mọi người cùng hướng tới tầm nhìn đó.
- Thể hiện cam kết lâu dài, bền bỉ hướng tới tầm nhìn chiến lược đã đề ra.
- Thể hiện được vai trò một nhà lãnh đạo tài ba, có khả năng dẫn dắt tổ chức đạt tới những
thành tích cao hơn.

Chia sẻ tầm nhìn (Vision Sharing)

2

background image

Tuy nhiên, nếu quá chú trọng tới việc chia sẻ tầm nhìn thì có thể dẫn đến những kết quả không
mong muốn sau: Thiếu kiên nhẫn với những người không hiểu hoặc không chia sẻ tầm nhìn
của bạn; Thiếu chú trọng tới các chi tiết, công việc hàng  ngày hoặc việc quản lý hành chính
ngay cả khi cần thiết; Miễn cưỡng 

®a

 ra những quyết định ảnh hưởng tới công việc hàng ngày

hoặc những quyết định không liên quan đến tầm nhìn của bạn

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm  và thực

hiện

Mục tiêu làm việc của nhóm / đơn vị kinh doanh của tôi là gì?

Nhóm của tôi cần phải đạt được những gì để đảm bảo hoàn thành những mục tiêu chiến

lược của công ty?

Liệu mọi người có hiểu được chúng tôi đang đứng ở vị trí nào không?

 Liệu những nỗ lực trong nhóm của tôi có được định hướng bởi tầm nhìn của tôi không?

Liệu áp lực của những hành động hàng ngày có làm hỏng việc định hướng tầm nhìn của

chúng tôi không?

Liệu nhóm của tôi có biết những nỗ lực họ đóng góp như thế nào vào thành công của

công ty không?

Phần nhiệm vụ nào của chúng tôi kích thích các thành viên trong nhóm làm việc?

Tôi phải làm như thế nào để vừa đáp ứng được yêu cầu phải hoàn thành công việc hàng

ngày, vừa duy trì được sự tập trung vào những mục tiêu dài hạn? 

Liệu các thành viên trong nhóm có truyền đạt lại tầm nhìn của chúng tôi cho những thành

viên mới đến và những người bên ngoài tổ chức hay không?

Hợp tác chặt chẽ với cấp trên trong việc xây dựng một tầm nhìn chiến lược cho nhóm.

Phỏng vấn cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng nội bộ về sự hiểu biết, nhận thức của họ

về nhiệm vụ của nhóm bạn. Đề nghị họ mô tả xem nhiệm vụ của nhóm bạn phù hợp với

nhiệm vụ của nhóm họ cũng như với nhiệm vụ của toàn công ty như thế nào. Sử dụng

những thông tin hỗ trợ việc xây dựng tầm nhìn cho nhóm. Trình bày ý tưởng trước nhóm

làm việc. Thu thập thông tin phản hồi cụ thể từ đồng nghiệp về mức độ hiệu quả của bạn

Chia sẻ tầm nhìn (Vision Sharing)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực marketing, sáng tạo, thái độ làm việc, tư duy, quản lý ... của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
401
0 trang
0
429
0 trang
0
467
0 trang
0
424
0 trang
0
671

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
2983
1 tài liệu
0
680
6 tài liệu
0
2923
5 tài liệu
0
2543
8 tài liệu
0
4046

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
6 tài liệu
0
2983
09/10/2018
1 tài liệu
0
680
09/10/2018
6 tài liệu
0
2923
09/10/2018
5 tài liệu
0
2543
09/10/2018
8 tài liệu
0
4046