Tài liệu

E1 RaQuyetDinh

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

1. Năng lực “

ra quyết định”

 là gì?

Khả năng đưa ra những quyết định phù hợp và đúng lúc dựa trên sự phân tích thấu đáo,"

sự khôn ngoan trong kinh doanh", và từng trải trong kinh nghiệm.

Ra những quyết định khó một cách đúng lúc, thậm chí đôi khi những quyết định được

đưa vào thời hạn chặt chẽ.

Cố gắng hiểu người khác và các dữ liệu trước khi đưa ra đánh giá và hành động

Tạo dựng sự tự tin về khả năng ra quyết định của nhân viên.

Ra quyết định (Decision Making)

1

E1- RA QUYẾT ĐỊNH

E1- RA QUYẾT ĐỊNH

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

“Ra quyết định”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

-

Ra quyết định đúng đắn, kịp thời trong những tình huống thông tin tương đối rõ ràng
và trong phạm vi hẹp.

-

Lựa chọn được giải pháp thích hợp nhất trong số các giải pháp có sẵn. 

-

Ra quyết định trong thẩm quyền của mình (ví dụ như những quyết định ảnh hưởng trực
tiếp đến công việc của bản thân).

Cấp 2

Năng lực làm việc

-

Ra quyết định đúng đắn, kịp thời trong những tình huống tương đối phức tạp hơn.  Có
khả năng ra những quyết định đúng đắn ngay cả trong trường hợp có độ bất ổn cao
hoặc phải chịu nhiều áp lực.

-

Đặt ra các câu hỏi và thu thập thông tin để hiểu được thấu đáo những giải pháp khác
nhau trước khi ra quyết định.

-

Ra quyết định có phạm vi ảnh hưởng đến những người trong nhóm làm việc hoặc các
nhóm khác có liên quan.

-

Biết áp dụng những bài học kinh nghiệm trước đây vào những quyết định hiện tại.

-

Khiến người khác tham gia vào quá trình ra quyết định có ảnh hưởng đến bản thân họ.

Cấp 3

Năng lực ra làm việc tốt

-

Đưa ra những quyết định sáng suốt, kịp thời trong những tình huống khó khăn, phức
tạp.

-

Kết hợp việc phân tích tình hình, sự nhạy cảm trong kinh doanh, kinh nghiệm và óc
phán đoán để đưa ra những quyết định quan trọng.

-

Ra những quyết định có ảnh hưởng lớn đến các nhóm làm việc khác.

-

Khuyến khích những người khác vận dụng những bài học kinh nghiệm vào những
quyết định hiện tại.

-

Truyền  đạt một cách rõ ràng về phạm vi và quyền hạn của cấp dưới, trao quyền ra
quyết định cho họ trong phạm vi quyền hạn này.

-

Hỗ trợ những người khác trong việc suy xét những ảnh hưởng có thể xảy ra từ các
phương án quyết định khác nhau của họ.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

-

Đưa ra những quyết định sáng suốt, kịp thời trong những tình huống rất khó khăn và
phức tạp như liên quan đến nhiều thành phần trong và ngoài công ty. 

-

Phân loại dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả nhằm tìm ra và xem xét các vấn đề mấu
chốt/yếu tố ảnh hưởng trước khi ra những quyết định đặc biệt quan trọng, có tính chiến
lược.

-

Ra những quyết định có phạm vi ảnh hưởng rộng tới toàn bộ công ty.

-

Khuyến khích những người khác vận dụng những bài học kinh nghiệm vào những
quyết định hiện tại. (Như cấp 3).

-

Truyền  đạt một cách rõ ràng về phạm vi và quyền hạn của cấp dưới, trao quyền ra
quyết định cho họ trong phạm vi quyền hạn này.(Như cấp 3)

-

Suy xét và dự đoán được phạm vi và mức độ ảnh hưởng của quyết định đưa ra với toàn
thể nhân viên trong công ty cũng như với các đối tác liên quan bên ngoài.

Tuy nhiên, nếu bạn nhận quá nhiều trách nhiệm trong việc ra các quyết định, bạn có thê hạn
chế mức độ ủy quyền trong công ty; có thể nhanh chóng đưa ra quyết định trước khi xem xét

Ra quyết định (Decision Making)

2

background image

kỹ lưỡng các thông tin; có thể ra những quyết định quan trọng mà không tổng hợp ý kiến của
những người khác và có thể chỉ chú trọng đến sự ổn định trước mắt mà không để ý đến lợi ích
lâu dài.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

Để đánh giá năng lực này ,bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

Tôi phải mất bao lâu để đưa ra quyết định này?

Hậu quả của việc đưa ra một quyết định không phù hợp là gì?

Tôi đã bỏ sót không đưa ai vào nhóm ra quyết định?

Quyết định của tôi sẽ ảnh hưởng tới những ai?

Những xu hướng nào ảnh hưởng tới việc thu thập và thông tin của tôi?

Trong trường hợp này, tiêu chuẩn nào dùng để đánh giá một quyết định tốt?

Lần cuối cùng tôi bị bất ngờ vì kết quả của một quyết định của mình là khi nào?

Tôi có đang trì hoãn việc ra quyết định này mặc dù tôi biết rõ sẽ không có thêm bất kỳ

thông tin nào nữa.

Khi tôi thu thập thông tin từ những người khác, tôi có biết xu hướng và động cơ của họ

không?

  

Hướng dẫn thực hành

Bắt buộc bản thân phải ra quyết định trong một khoảng thời gian cụ thể ngay cả khi

không có sẵn tất cả các dữ kiện. Suy nghĩ xem những thông tin nào có thể không cần thiết

hoặc không thực hiện được vì sự trì hoãn. Suy nghĩ về hậu quả của việc không ra quyết

định này trong ngày hôm nay.

Xác định một quyết định cần bàn bạc với cấp trên của bạn. Trình bày các phương án lựa

chọn và những đề nghị hành động, bám sát quyết định mà cấp trên của bạn đưa ra. Nếu

nó có khác so với những đề nghị của bạn, thảo luận những nguyên nhân gây ra điều đó

với cấp trên của bạn.

Tìm một người đã từng ra một quyết định khó trong tình huống tương tự như tình huống

của bạn. Trao đổi với anh ta về quá trình suy nghĩ dẫn đến quyết định đó, kết quả của

quyết đinh đó và nếu bây giờ họ gặp lại một tình huống tương tự thì họ sẽ xử lý như thế

nào. Thảo luận về những suy nghĩ, ý tưởng của bạn và xin ý kiến về những kết quả có thể

xảy ra.

Phỏng vấn những nhà quản trị mà đang phải chịu áp lực để ra quyết định một cách liên

tục. Đề nghị họ mô tả tiêu chuẩn họ sử dụng để đánh giá chất lượng của những quyết

Ra quyết định (Decision Making)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực marketing, sáng tạo, thái độ làm việc, tư duy, quản lý ... của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
462
0 trang
0
421
0 trang
0
453
0 trang
0
480
0 trang
0
908

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3043
1 tài liệu
0
800
6 tài liệu
0
3166
5 tài liệu
0
2862
9 tài liệu
0
4883

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3043
17/01/2019
1 tài liệu
0
800
17/01/2019
6 tài liệu
0
3166
17/01/2019
5 tài liệu
0
2862
17/01/2019
9 tài liệu
0
4883