Tài liệu

Du an ( Process )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                                  Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn tuyển dụng vị trí 

Process

Stt English

VietNamese

01

What is process?

02

Why are procedures necessary in an 

organization?

03

Tell us about your experience in 

implementing a new process?

04

How can you involve staff in changing 

and implementing the revised 
process?

05

Tell us about your experience in 
implementing a new process and what

the result of the implementation was?

06

What are the steps involved in 

streamlining a process?

07

Your assignment is to make a process 

more efficient and cost effective. What
methods might you use?

08

What experience have you had in 
flowcharting?

09

What actions would you take to 
simplify work?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5627
10 tài liệu
0
5862
4 tài liệu
0
2368

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5627
23/09/2018
10 tài liệu
0
5862
23/09/2018
4 tài liệu
0
2368