Tài liệu

Doc lap ( Independent, Self-Starter )

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                            

                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

                                   Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Phỏng vấn về tính độc lập 

Self-Starter

Stt

English

VietNamese

1

What does being a self-starter mean to 
you?

2

One of the requirements for this position is 
that the individual be a self-starter. Give us

an example of your ability to be a self-
starter.

3

Provide us with an example of your ability 
to work independently.

Give an example.  The example may relate 
what you did in an emergency situation.   If

this is an entry level position, use an 
example from school, church, or other 

volunteer activities.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5690
10 tài liệu
0
5912
10 tài liệu
0
6515

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5690
23/09/2018
10 tài liệu
0
5912
23/09/2018
10 tài liệu
0
6515