Đỗ Thu Thuy

"Để cá chép hóa rồng, phải cho cái não nó ăn trước đã"
Còn 5 ngày học căng đét đến gần đêm nhũn hết cả não, buồn tè cũng ko dám đi sợ bỏ lỡ từng câu từ của thầy.
Bụng có thể bỏ đói, nhưng não đã "ăn" được no nê những kiến thức mà nếu dành 4 năm giảng đường chưa chắc bạn đã chắt lọc được điều gì.

Ảnh đại diện: 
Giới tính: 
Nữ
Công ty: 
CEO tại Julie House Furniture
Hiển thị trên trang chủ: 
Hiển thị trên trang chủ