Tài liệu

Dinh Huong Ket Qua

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

1. 

“Định hướng kết quả” 

là gì?

Hiếm khi từ bỏ trước khi hoàn thành công việc, thậm chí ngay cả khi phải đối mặt với

những trở ngại và thất bại.

Tập trung hết sức vào những nhiệm vụ trước mắt.

Dành nỗ lực và thời gian cần thiết để hoàn thành tốt công việc.

Sẵn sàng làm những nhiệm vụ không mấy thú vị để dự án được hoàn thành.

Nỗ lực, làm việc chăm chỉ và thừa hưởng kết quả.

Thúc giục bản thân và những người khác làm việc hiệu quả hơn trong khoảng thời gian

ngắn hơn.

Cảm thấy bản thân mình phải chịu trách nhiệm về công việc.

Định hướng kết quả (Result-Oriented)

1

E2- ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ

E2- ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

“Định hướng kết quả”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

 Chủ động làm việc với cấp trên và đồng nghiệp để xác định rõ kết quả cần đạt được.
 Kiên trì theo đuôi môt cach có hiêu quả khi đã hiêu rõ mục tiêu và kết quả cần đat

đươc.

 Chấp nhận và thưc hiên những mục tiêu và nhiêm vụ khó khăn.
 Có trach nhiêm và sẵn sàng làm những công viêc bình thường, đòi hỏi sư tỉ mỉ nhưng

là cần thiết để đạt được kết quả công việc đã đề ra

Bộc lộ nỗ lực làm việc và cam kết hoàn thành công việc một cách mạnh mẽ.

Cấp 2

Năng lực làm việc

 Tư xac đinh rõ kết quả cần đat đươc từ cac công viêc đươc giao.
 Nỗ lực tìm ra hướng đi hiệu quả nhất đê hoàn thành mục tiêu.
 (như cấp 1)
 Làm viêc siêng năng và hiêu quả, sẵn sàng bỏ công sưc và thời gian nhăm đat đươc kết

quả tôt nhất.

 Kiên trì, nỗ lực làm việc để hướng đến kết quả ngay cả khi phải đối mặt với những khó

khăn, thất bại.

 Nhận biết và xử lý biến cô môt cach kip thời đê bảo đảm tôt tiến đô và kết quả công

viêc.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

 Hương dân đươc cho người khac xac đinh rõ kết quả cần đat đươc từ công viêc.
 Liên tục đat đươc kết quả mong muôn.
 Liên tục đăt tiêu chuân cao cho công viêc.
 Hương mọi người tập trung vào mục tiêu, gây ảnh hương tich cưc khi găp khó khăn và

trơ ngai.

 Khiến mọi người có trach nhiêm trong viêc thưc hiên cam kết và đat tơi kết quả.
 Nhanh chóng phát hiện ra tiến trình làm việc đang bị chậm lại hoặc có dấu hiệu ngưng

trệ; kịp thời có những hành động hợp lý để đưa công việc trở lại guồng máy như cũ.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

 Đề ra đươc những mục tiêu và kết quả hơp lý cho cả đơn vi.
 Không bao giờ tư mãn; luôn luôn tìm kiếm những phương thưc và tiêu chi đê nâng cao

thành tích dài hạn của công ty.

 Vươt qua môt cach xuất săc qua những khó khăn, thử thach trong tiến trình đi tơi kết

quả.

 Chủ đông tìm kiếm cac mục tiêu khó khăn phưc tap nhất và hoàn thành môt cach xuất

sắc.

 Khiến mọi người hiêu rõ và cam kết vơi mục tiêu và kết quả mong đơi, và lãnh đao tập

thê hoàn thành tôt mục tiêu và đat kết quả mong muôn. 

 Dư đoan đươc trươc những thử thach bất thường và khó nhận ra đê kip thời đưa ra

những hành đông nhăm han chế tôi đa ảnh hương xấu tơi kết quả công viêc.

Tuy nhiên, nếu quá chú trọng tới việc đạt được kết quả trong công việc, bạn có thể đạt tới kết
quả bằng mọi giá mà không quan tâm tới những ảnh hưởng lâu dài của kết quả đó tới các
nhóm làm việc và đồng nghiệp; có thể kiểm soát quá chặt chẽ với mong muốn đạt được kết quả

Định hướng kết quả (Result-Oriented)

2

background image

một cách khẩn trương; tốc độ thay thế nhân công có thể cao do họ phải chịu nhiều áp lực đạt
được kết quả; có thể không chú trọng tới việc xây dựng tinh thần đồng đội; có thể không có
thái độ chia sẻ thành công và có vẻ như luôn coi mình là trung tâm của sự chú ý.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

Công việc tôi làm có đưa lại những kết quả cụ thể, rõ ràng hay không?

Nhóm của tôi có những mối ưu tiên rõ ràng và theo định hướng kết quả hay không?

Nếu ai đó phải quan sát cách sử dụng thời gian của nhóm của tôi, họ có đi đến kết luận là

chúng tôi làm việc theo định hướng kết quả hay không?

Đâu là trở ngại cho việc nhóm của tôi đạt được những kết quả to lớn?

Đâu là trở ngại đối với việc chúng tôi đạt được những kết quả mong muốn?

Tôi sẵn sàng hi sinh điều gì để hoàn thành công việc của mình?

Tôi có bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào làm chậm lại quá trình làm việc của nhóm của tôi

không?

Tôi có thể làm gì để tập trung vào những kết quả mà tôi mong muốn?

Tôi cần đưa ra và thực hiện những quyết định gì để tiến sát tới kết quả mong muốn?

Tôi có thể suy nghĩ gì về sự làm việc liên tục hết ngày này đến ngày khác của mình để

giúp tôi trở nên “định hướng kết quả” hơn?

Hướng dẫn thực hành

Xác  định chiến lược  để xóa bỏ những trở ngại khiến cho  đội của bạn không thể hoàn

thành công việc nhanh chóng hơn được. Thảo luận và đưa ra ý kiến của bạn với cấp trên.

Học hỏi từ những cuộc thảo luận như thế này và áp dụng ý tưởng của mình vào các dự án

khác.

Tìm kiếm một nhà quản lý hoặc một cộng tác viên có thể giúp bạn đạt được kết quả mà

không làm cho bản thân họ hoặc những người khác cáu giận. Phỏng vấn cá nhân đó. Hãy

hỏi họ cách thức làm việc của họ, những chiến lược nào là hiệu quả. Hãy hỏi về những đề

xuất của  mọi người đối với các dự án của riêng bạn và thực hiện những kiến nghị đó.

Phỏng vấn khách hàng trong và ngoài doanh nghiệp về tính hiệu quả trong việc đạt được

kết quả của nhóm của bạn. Cung cấp thông tin cho nhóm của bạn cũng như cấp trên của

bạn, và thảo luận về những cách thức để nâng cao kết quả và tính hiệu quả nhóm.

Định hướng kết quả (Result-Oriented)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực tư duy của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
465
0 trang
0
490
0 trang
0
525
0 trang
0
463
0 trang
0
922

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2858
1 tài liệu
0
826
8 tài liệu
0
4838
1 tài liệu
0
825
6 tài liệu
0
3593

Bộ tài liệu liên quan

17/09/2018
5 tài liệu
0
2858
17/09/2018
1 tài liệu
0
826
17/09/2018
8 tài liệu
0
4838
17/09/2018
1 tài liệu
0
825
17/09/2018
6 tài liệu
0
3593