Cung cấp dịch vụ Tái cấu trúc cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng đồng hành giúp doanh nghiệp thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế
Đo lường sức khỏe doanh nghiệp, khảo sát đánh giá tình trạng tài chính, pháp lý, định giá công ty, phân tích, xây dựng chiến lược, đưa ra các phương án M&A ...
VERCO liên tục triển khai các hoạt động đào tạo cộng đồng doanh nghiệp giúp nâng cao kỹ năng quản trị cho các lãnh đạo cấp trung đến cấp cao trong doanh nghiệp
Bên cạnh hoạt động đào tạo cộng đồng được tổ chức hàng tháng, VERCO cung cấp các dịch vụ đào tạo Inhouse đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp. Đặc biệt, các chương trình đào tạo theo yêu cầu này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với chiến lược phát triển của từng doanh nghiệp.