Khoá huấn luyện giúp bạn hoạch định và triển khai chiến lược để tối ưu từ tài chính cá nhân tới tài chính doanh nghiệp, nắm bắt kỷ nguyên số, bứt phá dẫn đầu kinh doanh và tự động hoá quản trị doanh nghiệp, hướng tới “Xây dựng thành phố thông minh cho SME”

Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp - khoá huấn luyện "THỰC CHIẾN" dành cho Chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Giúp doanh nghiệp huy động vốn đa kênh và tối ưu nguồn vốn.

Khóa "Xây dựng và quản trị Tập đoàn" ra đời với mục tiêu hỗ trợ chủ doanh nghiệp xây dựng, vận hành mô hình kinh doanh bài bản, sở hữu công nghệ quản lý quản trị doanh nghiệp hàng đầu thế giới.