Tài liệu

dethi-PR-fmb-2804

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

Họ tên: 
Đề luận thi PR (ngày 28/04/2005):  thời gian 90’

Hãy lên kế hoạch truyền thông cho điện thoại di động Samsung 2005 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
333
0 trang
0
301
0 trang
0
272
0 trang
0
688
0 trang
0
622

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
553
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
972
IT
8 tài liệu
0
2858
10 tài liệu
0
3391
9 tài liệu
0
3072
7 tài liệu
0
2353
6 tài liệu
0
2077
4 tài liệu
0
1673
3 tài liệu
0
1216
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
553
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
972
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
2858
23/09/2018
10 tài liệu
0
3391
23/09/2018
9 tài liệu
0
3072
23/09/2018
7 tài liệu
0
2353
23/09/2018
6 tài liệu
0
2077
23/09/2018
4 tài liệu
0
1673
23/09/2018
3 tài liệu
0
1216
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0