Tài liệu

dethi-PR-fan-1405

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

Đề luận thi PR - FAN (ngày 14/05)

Hãy phân tích ngắn gọn 1 thương hiệu/sản phẩm bạn cho là thành công hoặc thất bại trên 
thị trường Việt Nam. (45’)

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
275
0 trang
0
262
0 trang
0
217
0 trang
0
608
0 trang
0
507

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
456
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
798
IT
8 tài liệu
0
2342
10 tài liệu
0
2693
9 tài liệu
0
2432
7 tài liệu
0
1851
6 tài liệu
0
1664
4 tài liệu
0
1356
3 tài liệu
0
998
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
456
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
798
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
2342
23/09/2018
10 tài liệu
0
2693
23/09/2018
9 tài liệu
0
2432
23/09/2018
7 tài liệu
0
1851
23/09/2018
6 tài liệu
0
1664
23/09/2018
4 tài liệu
0
1356
23/09/2018
3 tài liệu
0
998
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0