Tài liệu

dethi-PR-fan-1405

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

Đề luận thi PR - FAN (ngày 14/05)

Hãy phân tích ngắn gọn 1 thương hiệu/sản phẩm bạn cho là thành công hoặc thất bại trên 
thị trường Việt Nam. (45’)

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
183
0 trang
0
171
0 trang
0
148
0 trang
0
356
0 trang
0
347

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
313
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
583
IT
8 tài liệu
0
1552
10 tài liệu
0
1826
9 tài liệu
0
1753
7 tài liệu
0
1219
6 tài liệu
0
1065
4 tài liệu
0
884
3 tài liệu
0
690
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
313
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
583
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
1552
23/09/2018
10 tài liệu
0
1826
23/09/2018
9 tài liệu
0
1753
23/09/2018
7 tài liệu
0
1219
23/09/2018
6 tài liệu
0
1065
23/09/2018
4 tài liệu
0
884
23/09/2018
3 tài liệu
0
690
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0