Tài liệu

dethi-PR-elead

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI  TUYỂN  PR

Họ và tên:
Địa chỉ:

Câu 1:
Hãy phân tích ngắn gọn một thương hiệu/sản phẩm bạn cho là thành công hoặc thất bại
trên thị trường Việt Nam. (Thời gian: 30 phút).

Câu 2: 
Hãy viết đề án xây dựng FPT ELEAD  COMPUTER (do FPT lắp ráp) trở thành thương
hiệu máy tính hàng đầu tại Việt Nam. (Thời gian: 1h30 phút).

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
171
0 trang
0
176
0 trang
0
155
0 trang
0
386
0 trang
0
357

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
330
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
600
IT
8 tài liệu
0
1602
10 tài liệu
0
1893
9 tài liệu
0
1809
7 tài liệu
0
1265
6 tài liệu
0
1101
4 tài liệu
0
909
3 tài liệu
0
713
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
330
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
600
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
1602
23/09/2018
10 tài liệu
0
1893
23/09/2018
9 tài liệu
0
1809
23/09/2018
7 tài liệu
0
1265
23/09/2018
6 tài liệu
0
1101
23/09/2018
4 tài liệu
0
909
23/09/2018
3 tài liệu
0
713
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0