Tài liệu

dethi-marketing-tinhoc

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI MARKETING TIN HỌC

(Thời gian: 30 phút)

Định nghĩa:
Kinh doanh dự án tin học bao gồm việc xúc tiến, tổ chức và xây dựng các đơn hàng lớn,
bao gồm cả phần thiết bị tin học, mạng máy tính và các giải pháp ứng dụng, cũng như
các dịch vụ đi kèm.

Câu hỏi:

1. Theo bạn, người mua hệ thống thông tin (bao gồm máy tính, mạng máy tính, các

phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng) cần lựa chọ đối tác theo những tiêu
chí gì (giá cả, chất lượng thiết bị...)?

2. Theo bạn trong một tổ chức thì những ai là người quyết định việc mua hệ thống

tin học và các dịch vụ đi kèm (hệ thông tin) và lựa chọn đối tác cung cấp hệ thống
thông tin cho tổ chức đó.

3. Nếu được giao nhiệm vụ xây dựng một khách hàng lớn (kinh phí hàng năm cỡ 1-2

triệu USD) bạn sẽ xúc tiến công việc như thế nào? Liệt kê tóm tắt các công việc
cần làm (chỉ cần gạch đầu dòng).

4. Theo bạn cán bộ kinh doanh dự án tin học cần những đức tính gì?
5. Hãy trình bày quan điểm của bạn về vai trò của các yếu tố chất lượng thiết bị, giá

cả, uy tín công ty và mối quan hệ với khách hàng trong việc duy trì quan hệ
thương mại giữa công ty tin học và khách hàng.

6. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ trở thành cán bộ kinh doanh dự án tin học giỏi của FPT

không? Vì sao?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
413
0 trang
0
424
0 trang
0
401
0 trang
0
459

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
773
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1297
IT
8 tài liệu
0
3686
10 tài liệu
0
4694
9 tài liệu
0
4075
6 tài liệu
0
2771
PR
6 tài liệu
0
3321
4 tài liệu
0
2204
3 tài liệu
0
1608
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
773
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1297
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3686
23/09/2018
10 tài liệu
0
4694
23/09/2018
9 tài liệu
0
4075
23/09/2018
6 tài liệu
0
2771
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3321
23/09/2018
4 tài liệu
0
2204
23/09/2018
3 tài liệu
0
1608
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0