Tài liệu

dethi-marketing-fsi-041997

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING

04/1997

Câu hỏi hiểu biết chung về tin học

(Thời gian: 30 phút)

1. Bạn cho biết máy tính có thể phân loại như thế nào? Đặc trưng của từng loại? Bạn

hãy liệt kê các bộ phận có thể có trong một máy vi tính.

2. Bạn hãy liệt kê tối đa tên các hãng máy tính và các sản phẩm máy tính cả phần

cứng và phần mềm mà bạn biết

3. Bạn hãy liệt kê tên các hệ điều hành máy tính (operating system) mà bạn biết và

đặc trưng của từng hệ.

4. Bạn hãy liệt kê các loại thiết bị ngoại vi máy tính mà bạn biết. Trong mỗi loại,

hãy cố gắng phân loại chi tiết hơn và cho các ví dụ.

5. Bạn hãy cho biết phân loại các phần mềm trên máy tính. Trong mỗi loại, hãy cố

gắng phân loại chi tiết hơn và cho các ví dụ minh hoạ.

6. Để xây dựng một mạng máy tính cục bộ cần phải mua sắm những gì?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
388
0 trang
0
393
0 trang
0
380
0 trang
0
368
0 trang
0
430

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
720
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1229
IT
8 tài liệu
0
3486
10 tài liệu
0
4391
9 tài liệu
0
3847
6 tài liệu
0
2602
PR
6 tài liệu
0
3120
4 tài liệu
0
2075
3 tài liệu
0
1510
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
720
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1229
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3486
23/09/2018
10 tài liệu
0
4391
23/09/2018
9 tài liệu
0
3847
23/09/2018
6 tài liệu
0
2602
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3120
23/09/2018
4 tài liệu
0
2075
23/09/2018
3 tài liệu
0
1510
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0