Tài liệu

dethi-marketing-fox-0503

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ĐỀ THI TỔNG HỢP DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN

Kỳ thi tuyển ngày 30/5/2003

                                                     

GIỚI THIỆU

Tài liệu này được thiết kế bởi Phòng phát triển Thuê Bao - Công ty Truyền Thông FPT với mục đích thu thập 
thông tin về cộng tác viên, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau để hợp tác có hiệu quả trong việc kinh doanh 
dịch vụ “Internet trọn gói $600”. Mọi thông tin sẽ được chúng tôi lưu giữ và đảm bảo chỉ sử dụng cho mục đích 
đã nêu.

                                                      

CÁC CÂU HỎI

Xin vui lòng trả lời đủ các thông tin cần thiết cho các câu hỏi mở và đánh dấu 

 cho các câu hỏi lựa chọn

Họ tên:...................................................................................................

Ngày sinh:..............................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................

Số điện thoại:.........................................................................................

E-mail:....................................................................................................

Phần 1: Kiến thức căn bản về Internet

Câu 1: Theo bạn, Việt Nam bắt đầu ra nhập Internet vào năm?

 1998

 1999

 1997

 1996

 1995

Câu 2: Hiện nay, Nhà cung cấp dịch vụ Internet nào đang chiếm thị phần lớn nhất trên toàn quốc:

 FPT

 NetN@m

 VDC

 Viettel

Lý do: .......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Câu 3: Dịch vụ kết nối Internet qua đường điện thoại được gọi là?

 Via Phone

 Dial-in

 Dial-up 

          Phone-based

Câu 4: Theo bạn, những điều kiện tối thiểu để có thể kết nối Internet là?

 1 máy tính, 1 điện thoại, 1 Modem

 1 máy tính, 1 modem

       1 máy tính, 1 điện thoại

Câu 5: Theo bạn, ISP là viết tắt của?

Page 1 of 4

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

 Internet Sales Provider

 Internet Set-up Provider

     Internet Service Provider

Câu 6: Theo bạn, Internet dựa trên giao thức nào trong số các giao thức sau?

 IPX/SPX

 NetBEUI

 TCP/IP

Câu 7: Theo bạn, dịch vụ nào trong số các dịch vụ sau đây được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam?

 WWW

 E-mail

 FTP

 Telnet

Câu 8: Theo bạn tốc độ tối đa khi kết nối Internet qua đường điện thoại là?

 33.6 Kbps

 28.8 Kbps

 56 Kbps

 14.4 Kbps

Câu 9: Theo bạn, Trình duyệt Internet nào được sử dụng phổ biến nhất hiện nay?

 Netscape Communicator

 Opera

 Internet Explorer

Câu 10: Theo bạn, WWW là viết tắt của?

 World Web Wide

 Web World Wide

  World Wide Web

                       

Phần 2: Câu hỏi về tính cách cá nhân

Câu 11: Bạn hãy cho chúng tôi biết đôi điều nổi bật nhất  về bản thân của bạn?

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Cầu 12: Bạn hãy sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp (tương đương từ 1 đến 10) các khả năng/ phẩm 
chất quan trọng và cần thiết cho công việc

Sự kiên trì    

Sự thông minh 

Tính ham học hỏi  

Năng động, nhạy bén 

Tính kỷ luật  

Sự chăm chỉ      

Tính sáng tạo        

Tính tập thể                 

Sự hiểu biết 

Sự trung thực    

Tính tự trọng         

Câu 13: Bạn có bao giờ tham gia các hoạt động ngoại khoá hay sinh hoạt tập thể ở lớp hay trường của 
bạn hoặc tham gia các câu lạc bộ? Hãy kể về các hoạt động đó? Bạn đã từng giữ các trọng trách gì 
trong các hoạt động đó?

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Page 2 of 4

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Câu14: Bạn thích làm gì khi có thời gian rỗi?

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

                       

Phần 3: Câu hỏi về kinh nghiệm công tác

Câu15: Bạn đã từng làm những công việc nào liên quan đến việc  tiếp thị bán hàng chưa? Hãy mô tả về
công việc đó, nếu có?

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Câu16: Ngoài công việc tiếp thị bán hàng bạn đã làm những việc gì khác? 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Câu 17: Bạn đã học đuợc những gì từ các công việc bạn đã làm?

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Page 3 of 4

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
412
0 trang
0
424
0 trang
0
396
0 trang
0
459

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
771
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1294
IT
8 tài liệu
0
3683
10 tài liệu
0
4686
9 tài liệu
0
4071
6 tài liệu
0
2769
PR
6 tài liệu
0
3321
4 tài liệu
0
2202
3 tài liệu
0
1607
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
771
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1294
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3683
23/09/2018
10 tài liệu
0
4686
23/09/2018
9 tài liệu
0
4071
23/09/2018
6 tài liệu
0
2769
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3321
23/09/2018
4 tài liệu
0
2202
23/09/2018
3 tài liệu
0
1607
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0