Tài liệu

dethi-marketing-fis

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

BÀI THI VIẾT

TIỂU LUẬN VỀ MARKETING DỰ ÁN TIN HỌC

Họ và tên: 
Ngày sinh:

Đề bài:

Hiện nay các công ty Tin học Việt Nam đều cùng kinh doanh các thiết bị tin học của các
hãng nước ngoài, nhưng sự phát triển và kết quả kinh doanh lại khác nhau. Theo bạn, tâm
lý của khách hàng dự án Tin học khác với khách hàng mua lẻ như thế nào và những yếu
tố tâm lý gì quyết định sự lựa chọn đối tác của khách hàng dự án Tin học và muốn phát
triển, quản lý và duy trì mạng lưới khách hàng mỗi công ty phải làm gì?

Bài làm:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
370
0 trang
0
359
0 trang
0
352
0 trang
0
412

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
683
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1164
IT
8 tài liệu
0
3349
10 tài liệu
0
4165
9 tài liệu
0
3639
6 tài liệu
0
2475
PR
6 tài liệu
0
2970
4 tài liệu
0
1989
3 tài liệu
0
1444
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
683
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1164
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3349
23/09/2018
10 tài liệu
0
4165
23/09/2018
9 tài liệu
0
3639
23/09/2018
6 tài liệu
0
2475
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
2970
23/09/2018
4 tài liệu
0
1989
23/09/2018
3 tài liệu
0
1444
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0