Tài liệu

dethi-ketoan4

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN

(Thời gian: 45 phút)

I.

Lý thuyết: (10 điểm)
1. Chức năng của hạch toán kế toán?
2. Nguyên tắc quan trọng nhất (01 nguyên tắt) trong hạch toán kế toán công

nợ phải thu là gì? Nếu áp dụng sai nguyên tắc đó thì sẽ xảy ra hậu quả gì?

II.

Bài tập: (10 điểm)
1. Viết định khoản kế toán của nghiệp vụ công nợ phải thu như sau:

-

Ngày 01/01/2002, khách hàng A mua của Công ty FPT số lượng
hàng hoá (chưa bao gồm thuế GTGT) giá trị 10.000$, biết giá
vốn là 9.000$, VAT 10%, hạn trả nợ sau 5 ngày.

-

Đến ngày 10/01/2002, khách hàng trả bằng tiền mặt được 5.000$

-

Sau đó, nhân viên công ty FPT phát hiện ra khách hàng mất khả
năng chi trả và phải nhờ cơ quan chức năng thu hồi nợ. Sau 30
ngày (ngày 10/02/2002), mới thu được nốt số tiền mà khách hàng
còn nợ, phí phải trả cho số tiền đòi được là 20% trên tổng số tiền
thu đổi được, công ty FPT trả ngay số tiền này bằng chuyển
khoản qua ngân hàng.

2. Trong thời gian từ ngày 10/01 đến khi thu được nợ, anh/chị phải làm gì

với tư cách là Kế toán quản lý công nợ.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
387
0 trang
0
406
0 trang
0
425
0 trang
0
425
0 trang
0
441
0 trang
0
442
0 trang
0
390
0 trang
0
451
0 trang
0
445
0 trang
0
814

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
773
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1298
IT
8 tài liệu
0
3689
9 tài liệu
0
4077
7 tài liệu
0
3196
6 tài liệu
0
2774
PR
6 tài liệu
0
3323
4 tài liệu
0
2205
3 tài liệu
0
1609
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
773
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1298
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3689
23/09/2018
9 tài liệu
0
4077
23/09/2018
7 tài liệu
0
3196
23/09/2018
6 tài liệu
0
2774
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3323
23/09/2018
4 tài liệu
0
2205
23/09/2018
3 tài liệu
0
1609
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0