Tài liệu

dethi-ketoan3

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI TUYỂN

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN LÝ

(Thời gian làm bài: 60 phút)

I.

Lý thuyết:

1. Các cách tính giá xuất kho hàng hoá? Các cách tính giá xuất kho hàng hoá khác

nhau sẽ cho các kết quả lãi lỗ khác nhau, vậy nên chọn cách nào?

2. Định khoản bán hàng đại lý?
3. Theo chế độ kế toán hiện tại sử dụng 02 tài khoản để phản ánh tình hình thanh

toán với đơn vị nội bộ:

136 Phải thu đơn vị nội bộ
336 Phải trả đơn vị nội bộ

như vậy có thuận lợi và khó khăn gì?

II.

Bài tập:

Ngày 13 tháng 09 năm 2003, tại Công ty FPT có các nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh:

-

Công ty FPT nhận được hàng hoá do hãng IBM tài trợ 03 máy tính, bao
gồm cả màn hình để làm tài sản cố định, giá trị của mỗi máy tính là
2.500$. Chi phí phải chi ra để nhận được lô hàng này từ cảng hàng không
về đến kho Công ty là 175$, theo quy định của Công ty chi phí này ghi
vào chi phí giao nhận hàng hoá.

-

Lãi tiền gửi tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo thông báo trên sổ
phụ báo có ngân hàng là 1.500.000VNĐ.

-

Lãi tiền vay dài hạn của CBNV Công ty đến hạn trả là 55.000.000VNĐ

Anh/chị hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế nói trên, biết rằng tỷ giá ngày hạch
toán ngày 13 tháng 09 năm 2003 là 15.450VNĐ/$.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
385
0 trang
0
406
0 trang
0
460
0 trang
0
425
0 trang
0
441
0 trang
0
442
0 trang
0
390
0 trang
0
450
0 trang
0
445
0 trang
0
814

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
773
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1297
IT
8 tài liệu
0
3688
9 tài liệu
0
4076
7 tài liệu
0
3194
6 tài liệu
0
2771
PR
6 tài liệu
0
3322
4 tài liệu
0
2204
3 tài liệu
0
1609
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
773
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1297
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3688
23/09/2018
9 tài liệu
0
4076
23/09/2018
7 tài liệu
0
3194
23/09/2018
6 tài liệu
0
2771
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3322
23/09/2018
4 tài liệu
0
2204
23/09/2018
3 tài liệu
0
1609
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0