Tài liệu

dethi-ketoan-fdc

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ĐỀ THI TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN

(Thời gian: 30 phút)

1.

Giả sử bạn là một kế toán bán hàng cho một cửa hàng bán lẻ của FPT, bạn

sẽ có trách nhiệm kiểm soát hàng hoá, phát hành hoá đơn bán hàng, lập báo cáo
bán hàng và thu tiền. Theo bạn những công việc chính bạn phải làm là gì, bạn sẽ
tổ chức công việc của mình như thế nào cho hợp lý?

2.

Giả sử bạn là một cán bộ kế toán công nợ, theo bạn quy trình kiểm soát và

thu hồi công nợ sẽ được tổ chức như thế nào?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
391
0 trang
0
412
0 trang
0
429
0 trang
0
463
0 trang
0
445
0 trang
0
446
0 trang
0
395
0 trang
0
454
0 trang
0
448
0 trang
0
820

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
779
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1305
IT
8 tài liệu
0
3709
9 tài liệu
0
4098
7 tài liệu
0
3209
6 tài liệu
0
2787
PR
6 tài liệu
0
3353
4 tài liệu
0
2224
3 tài liệu
0
1619
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
779
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1305
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3709
23/09/2018
9 tài liệu
0
4098
23/09/2018
7 tài liệu
0
3209
23/09/2018
6 tài liệu
0
2787
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3353
23/09/2018
4 tài liệu
0
2224
23/09/2018
3 tài liệu
0
1619
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0