Tài liệu

dethi-btv-fox-0702

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

Anh gửi Lan chuẩn bị giúp đề thi viết luận
3 đề chọn một (đề 3 buổi chiều có thay đổi).

Bạn hãy chọn 1 trong 3 đề sau đây: 

Đề 1: Giới trẻ đánh giá thế nào về việc sử dụng và ảnh hưởng của Internet đối với Việt 
Nam?
Đề 2: Qua những phát hiện về mạng lưới hoạt động tội phạm của Năm Cam, dư luận 
nhân dân thấy có những vấn đề nổi cộm nào trong xã hội cần được chấn chỉnh?
Đề 3 (sáng): Người dân chờ đợi gì ở các vị đại biểu quốc hội khóa XI trong kỳ họp đầu 
tiên sắp diễn ra?

Đề 3 (chiều): Người dân nhận thức thế nào về những vấn đề đặt ra với vệ sinh an toàn 
thực phẩm ở Việt Nam hiện nay?

Cảm ơn

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
560
0 trang
0
404
0 trang
0
392
0 trang
0
650

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
773
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1298
IT
8 tài liệu
0
3689
10 tài liệu
0
4699
9 tài liệu
0
4077
7 tài liệu
0
3196
PR
6 tài liệu
0
3323
4 tài liệu
0
2205
3 tài liệu
0
1609
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
773
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1298
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3689
23/09/2018
10 tài liệu
0
4699
23/09/2018
9 tài liệu
0
4077
23/09/2018
7 tài liệu
0
3196
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3323
23/09/2018
4 tài liệu
0
2205
23/09/2018
3 tài liệu
0
1609
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0