Tài liệu

Dao_tao_va_huan_luyen_nhan_vien[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995    Fax: 04 3 5376006

ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN 

 

Lao động cĩ chuyên mơn, kỹ thuật là nhân tố quyết định sự thành cơng hay thất bại trong quá 

trình cạnh tranh trên thị trường. Ðầu tư vào con người là đầu tư mang ý nghĩa chiến lược, trong nhiều 
trường hợp nĩ hơn hẳn so với việc đầu tư vào việc đổi mới cơng nghệ và thiết bị trong quá trình sản xuất 
kinh doanh.

Ðào tạo và nâng cao năng lực chuyên mơn kỹ thuật cho tất cả mọi lao động của doanh nghiệp là 

khâu quan trọng nối liền quá trình tuyển dụng với quá trình sử dụng lao động cĩ hiệu quả. 

Kinh nghiệm thực tế của các cơng ty thành đạt và phát triển cho thấy cơng ty nào chú trọng tới 

đào tạo và huấn luyện nhân viên, cơng ty đĩ cĩ nhiều cơ hội thành cơng hơn trong kinh doanh. 

Trong quá trình đào tạo, mỗi nhân viên sẽ tự tích luỹ được những thiếu hụt về kiến thức và kỹ 

năng, cập nhật thêm kiến thức và đặc biệt là học tập được kinh nghiệm của những đồng nghiệp khác để 
đáp ứng nhu cầu cơng việc và đối đầu với những thách thức trong tương lai. Đào tạo và phát triển đội 
ngũ nhân viên trong doanh nghiệp là một tiến trình liên tục. Các bước tiến hành thơng thường là:

+ Ấn định nhu cầu đào tạo và phát triển

+ Xác định các mục tiêu đào tạo cụ thể

+ Lựa chọn các phương pháp thích hợp

+ Lựa chọn các phương tiện thích hợp

I - Xác định nhu cầu đào tạo: 

- Cơng tác đào tạo và huấn luyện phải giúp ích cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp, hay nĩi 
một cách khác là khơng cĩ sự khác biệt giữa mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của việc đào tạo 
nhân viên. Chính vì vậy nhu cầu đào tạo nhân viên được xem xét bắt đầu từ nhu cầu của chính bản thân 
doanh nghiệp. Muốn vậy doanh nghiệp phải tự trả lời các câu hỏi:

- Thách thức của mơi trường kinh doanh đặt ra cho doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn là gì?

- Nhân viên của doanh nghiệp cĩ khả năng đáp ứng đến đâu các địi hỏi của thị trường?

- Nhân viên của doanh nghiệp cịn thiếu gì để thực hiện chiến lược của doanh nghiệp?

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

background image

 

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995    Fax: 04 3 5376006

Nhu cầu đào tạo của mỗi nhân viên là cĩ những điểm khác biệt do kiến thúc cơ bản, tiềm năng và 

hồi bão phát triển của họ khơng giống nhau. Do vậy các hoạt động đào tạo phải hướng tới việc thiết kế 
chương trình sao cho đáp ứng được yêu cầu của từng đối tượng.

Nhu cầu đào tạo quyết định phương pháp đào tạo. Khơng cĩ bất kỳ chương trình hay phương thức 

nào phù hợp với mọi nhu cầu. Các chương trình đào tạo được chọn lựa trên cơ sở dung hồ mong muốn 
của các cá nhân với mục tiêu của doanh nghiệp, trong đĩ hiệu quả kinh doanh được đưa ra làm tiêu chí 
ảnh hưởng cĩ tính quyết định. Nhiều thất bại trong cơng tác phát triển nhân sự là nhiều doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến hiệu quả đào tạo, khơng đánh giá được tác động của việc đào tạo tới quá trình thực 
hiện nhiệm vụ của mỗi nhân viên.

1.1 Chu kỳ nghề nghiệp

Chu kỳ nghề nghiệp là các giai đoạn trong cuộc đời nghề nghiệp của con người. Hiểu được bản 

chất của chu kỳ nghề nghiệp là điều rất cần thiết và quan trọng nhằm giúp cho việc hoạch định và phát 
triển nghề nghiệp.

Các giai đoạn chính của chu kỳ nghề nghiệp gồm cĩ: giai đoạn phát triển, giai đoạn thăm dị, giai 

đoạn thiết lập, giai đoạn duy trì và giai đoạn suy tàn.

Giai đoạn phát triển

Giai đoạn này bắt đầu từ lúc mới sinh thường kéo dài đến năm 18 tuổi. Ðây là giai đoạn phát 

triển con người tự khẳng định, cĩ chịu ảnh hưởng qua lại của gia đình, trường học và mơi trường xã hội.

Vào cuối giai đoạn này, con người đã bắt đầu phát triển những khả năng, cĩ thể bắt đầu cĩ một số 

suy nghĩ thực tế về nghề nghiệp tương lai.

Giai đoạn thăm dị

Giai đoạn này kéo dài khoảng từ năm 18 tuổi đến năm 24 tuổi. Trong thời gian này con người 

thực sự cĩ rất nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, thơng thường con người hướng sự lựa chọn và 
những nghề đã được nghe, chỉ dẫn hoặc giảng giải hoặc những nghề mà họ cho là phù hợp nhất với khả 
năng và nguyện vọng của họ. Ðiều quan trọng nhất trong giai đoạn này là con người cần phát triển sự 
hiểu biết thực tế và khả năng nghề nghiệp của họ. Con người cần khám phá và phát triển được giá trị, 
động cơ, tham vọng trong nghề nghiệp, đề ra các quyết định và vấn đề tiếp tục đào tạo trên cơ sở các 
nguồn thơng tin về lựa chọn nghề nghiệp.

Giai đoạn thiết lập

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

background image

 

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995    Fax: 04 3 5376006

Giai đoạn này kéo dài khoảng từ 25 đến 44 tuổi. Ðây là giai đoạn trung tâm trong nghề nghiệp của mỗi 
người.

Vào đầu giai đoạn cĩ một số người đã tìm được một số nghề thích hợp và hoạt động nghề nghiệp 

giúp cho họ cĩ một chỗ đứng lâu dài, cố định trong nghề. Thơng thường con người thường theo đuổi 
nghề nghiệp mà họ lựa chọn lúc ban đầu, nhưng cĩ người thì giai đoạn này chỉ là tiếp tục kiểm tra năng 
lực và mức độ cầu tiến về nghề nghiệp của mình.

Giai đoạn thiết lập gồm 3 thời kỳ:

1.

Thời kỳ thử thách: Kéo dài từ năm 25 tuổi đến khoảng năm 30 tuổi. Trong giai đoạn 
này, chủ yếu là con người xác định nghề nghiệp đã lựa chọn cĩ phù hợp hay khơng ? 
Nếu nghề lựa chọn ban đầu khơng phù hợp, con người thường thay đổi nghề vào giai 
đoạn này. 

2.

Thời kỳ ổn định: Thường kéo dài từ 30 đến 40 tuổi. Trong thời kỳ này con người cĩ 
mục tiêu nghề nghiệp và họ thường đưa ra các kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng nhằm 
xác định cần phải tiếp tục làm gì để đạt được các tham vọng nghề nghiệp. Cĩ hai 
khuynh hướng, tiếp tục theo đuổi nghề này hay sẽ chuyển sang nghề khác. 

3.

Thời kỳ khủng hoảng nghề nghiệp: Thời kỳ này thường kéo dài từ giữa năm 30 tuổi 
đến giữa năm 40 tuổi. Trong giai đoạn này con người thường so sánh những gì họ đã 
ra sức cố gắng theo đuổi, những khĩ khăn vất vả trong nghề nghiệp mà họ đã trải qua, 
những gì mà họ đã phải hy sinh hoặc chịu thiệt thịi để theo đuổi nghề nghiệp và so 
sánh những tham vọng mục tiêu nghề nghiệp với những gì mà họ đã đạt được trong 
nghề nghiệp như cơng danh, địa vị, lương bổng... Nhiều người đã nhận thấy họ đã 
khơng làm được những gì họ mong muốn, những ước mơ của họ đã khơng thành sự 
thật, sự cố gắng và hy sinh vì nghề nghiệp của họ đã khơng được đánh giá đền bù 
xứng đáng, do đĩ họ thất vọng về nghề nghiệp. Một số người khác, ngay trong lúc 
đầu của giai đoạn này đã cảm thấy rất khĩ khăn khi phải đối đầu với những quyết 
định chọn lựa những gì thực tế cĩ thể đạt được và như vậy họ sẽ thoả mãn mong 
muốn được bao nhiêu ? 

Cũng trong giai đoạn này, con người thường lần đầu tiên nhận ra những điểm mấu chốt trong 

nghề nghiệp, con người sẽ cố gắng duy trì, theo đuổi nĩ cho đến suốt đời.

Giai đoạn duy trì

Giai đoạn này thường kéo dài từ 45 đến 60 tuổi. Nhiều người chuyển thẳng từ giai đoạn ổn định 

sang giai đoạn duy trì, khơng phải trải qua những khĩ khăn thất vọng trong giai đoạn khủng hoảng nghề 
nghiệp giữa đời.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp biểu mẫu, tài liệu quản trị nhân sự

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
10 tài liệu
0
6424
3 tài liệu
0
1040
10 tài liệu
0
9369
5 tài liệu
0
3080
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
0 tài liệu
0
0
22/09/2018
10 tài liệu
0
6424
26/09/2018
3 tài liệu
0
1040
22/09/2018
10 tài liệu
0
9369
22/09/2018
5 tài liệu
0
3080
22/09/2018
0 tài liệu
0
0