Đào tạo Public

Giải Mã Gọi Vốn

Giải Mã Gọi Vốn

Khóa học chia sẻ cách huy động vốn đầu tư cho các học viên có ý tưởng kinh doanh mới hay quyết định đầu tư mở rộng vốn kinh doanh mà gặp khó khăn trong việc thiếu vốn, thông qua những bài học thực tiễn từ những chuyên gia đã thành công trong việc gọi vốn hàng triệu đô.

Xem chi tiết tại: http://giaimagoivon.com/

Chìa Khoá Tài Chính Doanh Nghiệp

Chìa Khoá Tài Chính Doanh Nghiệp

Khóa học dành cho những chủ doanh nghiệp, những học viên yêu thích hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Những kiến thức về tài chính được minh họa sinh động bằng những ví dụ và hình ảnh thực tiễn, vui vẻ để dễ dàng cho mọi học viên có thể tiếp thu một cách dễ dàng, áp dụng ngay cho công việc hiện tại.

Xem chi tiết tại: http://chiakhoataichinhdoanhnghiep.com/

Sở Hữu Doanh Nghiệp Mơ Ước

Sở Hữu Doanh Nghiệp Mơ Ước

Khóa "Huấn luyện Sở Hữu Doanh Nghiệp Mơ Ước" ra đời với mục tiêu hỗ trợ chủ doanh nghiệp xây dựng và vận hành mô hình kinh doanh vận hành hoàn chỉnh.

Xem chi tiết tại: http://sohuudoanhnghiepmouoc.com/

Hoạch định thực thi chiến lược bằng BSC

Hoạch định thực thi chiến lược bằng BSC

Hoạch định thực thi chiến lược bằng BSC

- Xây dựng tư duy quản trị áp dụng BSC
- Hướng dẫn áp dụng BSC, KPI cơ bản vào doanh nghiệp

Chiến lược Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Chiến lược Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Chiến lược Tái cấu trúc Doanh nghiệp

- Sự cần thiết của tái cấu trúc doanh nghiệp
- Lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp bài bản
- Tái cấu trúc tài chính, chiến lược kinh doanh
- Tái cấu trúc nhân sự, quy trình quản lý quản trị
- Tư vấn tái cấu trúc quy trình sản xuất bán hàng

 

Chiến lược M&A - Mua bán và Sáp nhập

Chiến lược M&A - Mua bán và Sáp nhập

Chiến lược M&A - Mua bán và Sáp nhập

- Môi trường M&A: Các loại giao dịch, chiến lược M&A
- M&A mang lại điều gì: Hiểu điều gì, quá trình bán đấu giá
- Định giá, rà soát đặc biệt, thiết kế và thương lượng

Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp

Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp

Có đến 90% doanh nghiệp phá sản khi hoạt động chưa tới 10 năm do vấn đề tài chính, chỉ 6% doanh nghiệp SMEs có khả năng phát triển từ năm thứ 11 trở đi. Vậy con số 6% ít ỏi đó đã làm thế nào để vượt qua khủng hoảng, họ gọi vốn từ đâu và sử dụng vốn như thế nào?

Tất cả những vấn đề then chốt nhất về vốn cũng như quản trị tài chính doanh nghiệp được bật mí tại khóa học “ Chiến lược nguồn vốn SMEs”. Diễn giả Nguyễn Kim Hùng sẽ cùng học viên khám phá ra rất nhiều điều thú vị tại khóa huấn luyện trong mơ này.