Tài liệu

Danh mục các nghi lễ

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHECK LIST CÁC LỌAI NGHI LỄ TRONG DN

Khi tổ chức các lọai nghi lễ này, cần lưu ý một số điểm sau:
+ Phải mang tính chuyên nghiệp, một nghi lễ cẩu thả sẽ dẫn tới những “niềm tin” không tốt ở 
nhân viên và người dự”. Do vậy, mục tiêu trước mắt có thể đạt được mà lợi ích không đạt được.
+ Các nghi lễ phải được công bố, phải được thấu hiểu trong nhân viên rằng đó là những họat 
động thường kỳ của doanh nghiệp, mục đích ý nghĩa của chúng.
+ Có phải xảy ra thường xuyên định kỳ trong thực tế.

Stt

Lọai nghi lễ

Ghi chú

1

Giới thiệu thành viên mới

2

Giới thiệu quyết định bổ nhiệm mới

3

Chuyển giao công tác

4

Cho một nhân viên xin nghỉ việc

5

Phát phấn thưởng cuối năm

6

Phát phần thưởng trong các cuộc thi thể 
thao văn nghệ

7

Phát phần thưởng theo phong trào do 
công ty đề xuất

8

Phát phần thưởng khi thòan thành dự án

9

Các cuộc họp thường kỳ 

10

Ngày thành lập doanh nghiệp

11

Ngày giỗ tổ

12

Ngày hội sáng tạo

13

Ngày 8/3

14

Ngày 20/10

15

Các cuộc thi đấu thể thao thường kỳ

16

Các cuộc thi văn nghệ, nấu ăn, cắm 
hoa ..mang tính chất thường kỳ

17

Du lịch, dã ngọai thường kỳ

18

Lễ hội doanh nghiệp

Version 1.0

Page 1 of 1

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6111
10 tài liệu
0
7691
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3094
6 tài liệu
0
2175
9 tài liệu
0
6214
1 tài liệu
0
1177

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6111
12/09/2018
10 tài liệu
0
7691
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3094
12/09/2018
6 tài liệu
0
2175
12/09/2018
9 tài liệu
0
6214
12/09/2018
1 tài liệu
0
1177