Tài liệu

D5 Nang Luc Tri Tue

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

1. “

Năng lực trí tuệ

” là gì?

Thông minh, nhạy bén, có năng lực.

Thoải mái trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp.

Nhanh chóng học hỏi khi gặp phải những vấn đề mới

Nhanh chóng hiểu rõ bản chất và cấu trúc của vấn đề.

Suy nghĩ một cách logic và có óc phê phán.

Năng lực trí tuệ (Intelligence Horsepower)

1

D5- 

NĂNG L

ỰC TRÍ TUỆ

D5- 

NĂNG L

ỰC TRÍ TUỆ

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

“Năng lực trí tuệ”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

-

Xâu chuỗi những thông tin cơ bản một cách hợp lý và rút ra những kết luận có giá trị.

-

Nhanh chóng học hỏi từ công việc dưới sự chỉ dẫn của cấp trên và đồng nghiệp.

-

Nắm bắt những kĩ năng mới và hiểu được những ý tưởng mới khi các kỹ năng/ý tưởng
này được trình bày một cách có hệ thống.

-

Đúc rút bài học từ những kinh nghiệm trong công việc.

Cấp 2

Năng lực làm việc

-

Phân tích và tổng hợp những thông tin phức tạp trong một lĩnh vực chuyên biệt nhất
định, xác định điểm mấu chốt của vấn đề, đánh giá ảnh hưởng và rút ra những kết luận
hợp lý.

-

Nhanh chóng học hỏi những kỹ năng và ý tưởng mới.

-

Nhanh chóng điều chỉnh quan điểm, suy nghĩ của mình cho phù hợp với những thông
tin hoặc ý tưởng mới. 

-

Có khả năng áp dụng và giải thích tư duy logic liên quan đến các vấn đề  hay cơ hội
kinh doanh. Phát hiện ra sai lầm trong tư duy của mình và người khác.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

-

Phân tích, giải thích và đưa ra những kết luận logic dựa trên những dữ liệu phức tạp từ
nhiều lĩnh vực khác nhau. 

-

Nhanh chóng học hỏi và tiếp thu những thông tin phức tạp liên quan đến những hoàn
cảnh và tình huống bất thường.

-

Nhanh chóng hiểu được những ngụ ý, hàm ý và đưa ra những đánh giá, gợi ý xác đáng.

-

Chỉ dẫn cho những người khác tư duy mạch lạc và có óc phê phán hơn.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

-

Có khả năng tổng hợp và tiếp thu những thông tin rất phức tạp liên quan đến những
lĩnh vực rộng lớn, đa chức năng.

-

Nhanh chóng học hỏi những khái niệm, ý tưởng mới.

-

Nhanh chóng xác  định  được tầm quan trọng của những thông tin thu nhận  được và
sáng suốt đưa ra những quyết định hành động mang tính chiến lược.   

-

Nhạy bén trong việc cắt mạch suy diễn thiếu logic, không cần thiết, quá trừu tượng
hoặc không có căn cứ. Biết cách chỉ dẫn người khác những kinh nghiệm, kiến thức của
bản thân một cách chính xác, hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu bạn luôn tỏ ra quá thông minh và nhạy bén thì có thể khiến những người khác

cảm thấy bị hạ thấp hoặc bị bẽ mặt; có thể bị xem là kiêu căng, ngạo mạn; phối hợp không tốt

với những người kém thông minh ; có thể nhanh chóng gạt bỏ giải pháp của những người khác

mà không hiệu quả bằng giải pháp bản thân bạn đưa ra và có thể thiếu kiên nhẫn với những

vấn đề quá tiểu tiết.

Năng lực trí tuệ (Intelligence Horsepower)

2

background image

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

   Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

Tôi phải sắp xếp những thông tin này như thế nào để sau này tôi có thể nhớ và sử dụng

được chúng?

Tôi cần phải đặt ra những câu hỏi gì để hiểu vấn đề này một cách đầy đủ hơn?

Ai là người có kiếnthức về lĩnh vực này?

Tôi có đủ những thông tin cơ bản không?

Tôi có thể lấy những tài liệu gì khác để giải quyết vấn đề này?

Liệu tôi có đánh giá  quá khắt khe khả năng tư duy logic của mình không?

Tôi gặp khó khăn trong việc giải quyết những loại vấn đề nào?

   Hướng dẫn thực hành

Loại bỏ những yếu tố làm bạn sao nhãng khi suy nghĩ. Tập trung cao độ vào vấn đề,

thông tin hoặc công việc. Dành thời gian để hiểu, suy nghĩ và phân tích thông tin .

Thảo luận với cấp trên của bạn bất kỳ định kiến nào về mặt tư duy làm cản trở đến quyết

định của bạn. Xác định các phương thức để vượt qua những địng kiến đó và kết hợp

chúng vào việc ra quyết định và giải quyết vấn đề sau này.

Chuẩn bị cho những cuộc họp và ra quyết định bằng phương pháp suy nghĩ giả định” nếu

cái này xảy ra thì...”. Suy nghĩ về tất cả các khả năng có thể xảy ra. Dành thời gian để suy

nghĩ về những vấn đề đó. Tìm thêm các nguồn tài liệu khác về chủ đề đó. VD: những bản

ghi nhớ trước đó, những báo cáo, sách văn học về chủ đề đó,... Chuẩn bị một bảng tổng

kết về những vấn đề, quyết định, báo cáo, bản ghi nhớ đó và những điểm quan trọng khác

cần cho cuộc họp.

Trong những lần tham gia phân tích thông tin hoặc phân tích tình huống, bạn hãy xác

định những giả định đó. Xác định những nguyên nhân chủ yếu. Thảo luận với những

người khác về quan điểm của họ, xem họ nhận định những giả thuyết đó là gì và giá trị

của chúng.

Năng lực trí tuệ (Intelligence Horsepower)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
453
0 trang
0
472
0 trang
0
510
0 trang
0
472

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
825
8 tài liệu
0
4827
1 tài liệu
0
824
7 tài liệu
0
4018
6 tài liệu
0
3590

Bộ tài liệu liên quan

17/09/2018
1 tài liệu
0
825
17/09/2018
8 tài liệu
0
4827
17/09/2018
1 tài liệu
0
824
17/09/2018
7 tài liệu
0
4018
17/09/2018
6 tài liệu
0
3590